RuEn

Journal section "Socio-economic development strategy"

The Strategy for Development of Small and Medium Entrepreneurship in Russia till 2030: Ambitions and Realities

Bukhval’d E.M.

1 (43), 2016

Bukhval’d E.M. The Strategy for Development of Small and Medium Entrepreneurship in Russia till 2030: Ambitions and Realities. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2016, no. 1 (43), pp. 66-80. DOI: 10.15838/esc/2016.1.43.4

DOI: 10.15838/esc/2016.1.43.4

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Abalkin L.I. Strategiya sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya Rossii [Strategy for Socio-Economic Development of Russia]. Trudy vol’nogo ekonomicheskogo obshchestva. Yubileinoe izdanie [Works of the Free Economic Society of Russia. The Anniversary Edition]. Moscow: VEO Rossii, 2015.
 2. Bukhval’d E.M. Ot soveta do soveta bez progressa i prosveta [From Meeting to Meeting without any Progress and Problem Beating]. Natsional’nye interesy prioritety i bezopasnost’ [National Interests: Priorities and Security], 2015, no. 35 (320).
 3. Bukhval’d E.M. Predprinimatel’ dolzhen stat’ real’nym sobstvennikom [The Entrepreneur Must Become an Actual Owner]. Biznes dlya vsekh [Business for All], 1999, no. 30–31.
 4. Bukhval’d E.M. Predprinimatel’ dolzhen stat’ real’nym sobstvennikom (prodolzhenie) [The Entrepreneur Must Become an Actual Owner (Continuation)]. Biznes dlya vsekh [Business for All], 1999, no. 36–37.
 5. Bukhval’d E.M. Zakon o promyshlennoi politike prinyat: a budet li promyshlen-nost’ v Rossii? [The Law on Industrial Policy Has Been Adopted: But Will There Be the Industry in Russia?]. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya [Theory and Practice of Social Development], 2015, no. 5.
 6. Bukhval’d E.M., Vilenskii A.V. Detsentralizatsiya v gosudarstvennoi politike razvitiya i podderzhki malogo i srednego predprinimatel’stva v Rossii [Decentralization in the Government Policy for Development and Promotion of Small and Medium Entrepreneurship in Russia]. Vestnik Instituta ekonomiki Rossiiskoi akademii nauk [Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences], 2015, no. 1.
 7. Bukhval’d E.M., Vilenskii A.V., Evalenko M.L. Gosudarstvennaya politika razvitiya malogo i srednego predprinimatel’stva i modernizatsiya rossiiskoi ekonomiki [Government Policy of Development of Small and Medium Entrepreneurship and Modernization of Russia’s Economy]. Moscow: Advansed Solyushnz, 2015. 254 p.
 8. Gosudarstvennaya programma “Razvitie promyshlennosti i povyshenie ee konkurentosposobnosti”: v redaktsii Postanovleniya Pravitel’stva RF ot 15 aprelya 2014 g. No. 328 [State Program “Development of Industry and Increase of Its Competitiveness”: in the Wording of the RF Government Resolution of April 15, 2014 No. 328].
 9. Gosudarstvennaya programma “Ekonomicheskoe razvitie i innovatsionnaya ekonomika”: v redaktsii Postanovleniya Pravitel’stva RF ot 15 aprelya 2014 g. No. 316 [State Program “Economic Development and Innovation Economy”: in the Wording of the RF Government Resolution of April 15, 2014 No. 316].
 10. Grinberg R.S. Mirovozzrencheskie tupiki ekonomicheskoi politiki [Worldview Dead Ends of Economic Policy]. Rossiiskii ekonomicheskii zhurnal. Spets. vyp. “250 let VEO Rossii” [Russian Economic Journal. Special Edition. “The 250th Anniversary of VEO of Russia”], 2015.
 11. Grinberg R.S. Ya ne veryu v chudesa (interv’yu) [I Don’t Believe in Miracles (an Interview)]. Mir novostei [World of News], 2015, April 3. Available at: http://mirnov.ru/rubriki-novostey/ekonomika/ruslan-grinberg-ja-ne-veryu-v-chudesa.html.
 12. Kozyreva P.M. Maloe predprinimatel’stvo v Rossii: povsednevnye problemy i trudnosti razvitiya [Small Business in Russia: Everyday Issues and Development Constraints]. Ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz [Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast], 2015, no. 1.
 13. Plekhun A.V. Srednee predprinimatel’stvo v usloviyakh gosudarstvennogo regulirovaniya rynochnoi ekonomiki [Medium Business in the Conditions of State Regulation of the Market Economy]. ETAP: Ekonomicheskaya teoriya, Analiz, Praktika [ETAP: Economic Theory, Analysis, and Practice], 2014, no. 3.
 14. Podustov S.P. Formirovanie kontseptsii gosudarstvennogo regulirovaniya eko-nomicheskoi sistemy malogo biznesa [Formation of the Concept for Government Regulation of the Economic System of Small Business]. Rossiiskoe predprinimatel’stvo [Russian Entrepreneurship], 2015, vol. 16, no. 2.
 15. Federal’nyi zakon ot 24 iyulya 2007 g. No. 209-FZ “O razvitii malogo i srednego predprinimatel’stva v Rossiiskoi Federatsii” [Federal Law of July 24 2007 No. 209-FZ “On the Development of Small and Medium Entrepreneurship in the Russian Federation”].
 16. Federal’nyi zakon ot 31 dekabrya 2014 g. No. 488-FZ “O promyshlennoi politike v Rossiiskoi Federatsii” [Federal Law of December 31, 2014 No. 488-FZ “On Industrial Policy in the Russian Federation”].
 17. Federal’nyi zakon ot 28 iyunya 2014 g. No. 172-FZ “O strategicheskom planirovanii v Rossiiskoi Federatsii” [Federal Law of 28 June, 2014 No. 172-FZ “On Strategic Planning in Russian Federation”].
 18. Federal’nyi zakon ot 3 iyulya 2015 g. No. 224-FZ “O gosudarstvenno-chastnom partnerstve, munitsipal’no-chastnom partnerstve v Rossiiskoi Federatsii” [Federal Law of July 3, 2015 No. 224-FZ “On Public-Private Partnership, Municipal-Private Partnership in the Russian Federation”].

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today:

View full article