RuEn

Journal section "Young researchers"

Methodology for Assessing the Work of Small Business at the Municipal Level

Kremin A.E.

3 (45), 2016

Kremin A.E. Methodology for Assessing the Work of Small Business at the Municipal Level. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2016, no. 3 (45), pp. 231-247. DOI: 10.15838/esc.2016.3.45.14

DOI: 10.15838/esc.2016.3.45.14

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Barabanov A.S., Razgulina E.D. Otsenka ekonomicheskogo razvitiya regionov (na primere SZFO) [Assessment economic development of regions (case study of the Northwestern Federal District)]. Problemy teorii i praktiki upravleniya [Issues of Management Theory and Practice], 2012, no. 7-8, p. 62. [in Russian].
 2. Bulakina O.N. Metodika kompleksnoi otsenki predprinimatel’skogo po-tentsiala munitsipal’nogo obrazovaniya [The integrated assessment methods of municipal establishment’s business potential]. Izvestiya Irkutskoi gosudarstvennoi ekonomicheskoi akademii [Izvestiya of Irkutsk State Economics Academy], 2009, vol. 66, no. 4, pp. 63-65. [in Russian].
 3. Voroshilov N.V. Teoreticheskie i prakticheskie aspekty otsenki urovnya sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya munitsipal’nykh obrazovanii [Theoretical and practical aspects of assessing socio-economic development of municipal formations]. Molodye uchenye – ekonomike: sb. rabot molodezhnoi nauchnoi shkoly [Young scientists – to Economics: collected works of the youth scientific school], 2014, no. 14, pp. 66-88. [in Russian].
 4. Eliseeva I.I., Mosin E.F. Statisticheskie nablyudeniya v sfere biznesa i voprosy pravovogo obespecheniya [Statistical observations in the sphere of business and the questions of legal support]. Voprosy statistiki [Statistics issues], 2000, no. 10, pp. 49-52. [in Russian].
 5. Zakharchenko A.A. Formirovanie i razvitie sistemy podderzhki malogo predprinimatel’stva na munitsipal’nom urovne: dis. … kand. ekon. nauk [Formation and development of system of support of small business at the municipal level: Ph.D. in Economics Dissertation]. Saint Petersburg, 2011. 176 p. [in Russian].
 6. Kolotilin A.V. Osnovnye problemy razvitiya munitsipal’nykh obrazovanii Rossii na sovremennom etape [Main issues in the development of municipal formations in Russia at the modern stage]. Sotsial’no-ekonomicheskoe polozhenie Rossii v novykh geopoliticheskikh i finansovo-ekonomicheskikh usloviyakh: realii i perspektivy razvitiya: sbornik nauchnykh statei [Socio-economic situation of Russia in the new geopolitical and financial-economic environment: realities and development prospects: collection of scientific articles]. Saint Petersburg: Institut biznesa i prava, 2008. Available at: http://www.ibl.ru/konf/041208/11.html (accessed April 01, 2016). [in Russian].
 7. Kolchinskaya E.E. Kompleksnaya otsenka uslovii razvitiya malogo predprinimatel’stva v regione: dis. … kand. ekon. nauk: 08.00.05 [Comprehensive assessment of conditions for the development of small entrepreneurship in the region: Ph.D. in Economics Dissertation]. Saint Petersburg, 2006. 164 p. [in Russian].
 8. Kosheleva T.N. Sushchnost’ i znachenie malogo predprinimatel’stva [The nature and significance of small business]. TerraHumana. Available at: http://www.terrahumana.ru/ arhiv/09_03/09_03all.pdf (accessed April 01, 2016). [in Russian].
 9. Kremin A.E. Metodicheskie podkhody k otsenke funktsionirovaniya malogo biznesa v munitsipalitetakh [Methodological approaches to assessing the work of small business in municipalities]. Ekonomika i sotsium [Economics and society], 2015, no. 5, pp. 657-667. Available at: http://www.iupr.ru/domains_data/files/sborniki_ jurnal/Zhurnal%20_5(18)%202015%201.pdf. [in Russian].
 10. Manukhina A.V. Analiz vliyaniya sotsial’no-ekonomicheskikh faktorov na formirovanie malogo biznesa v regionakh Rossiiskoi Federatsii [Analysis of the influence of socio-economic factors on the formation of small business in regions of the Russian Federation]. Vestnik universiteta [University bulletin], 2012, no. 3, pp. 172-177. [in Russian].
 11. Metodika opredeleniya reitinga munitsipal’nykh obrazovanii v sfere razvitiya sub”ektov malogo predprinimatel’stva Saratovskoi oblasti [Methodology for determining the rating of municipalities in the sphere of development of small business in the Saratov Oblast]. Available at: http://rcsme.ru/ru/library/– (accessed April 01, 2016). [in Russian].
 12. Pastushenko A. Maloe predprinimatel’stvo kak sub”ekt ekonomicheskikh otnoshenii [Small entrepreneurship as a subject of economic relations]. Chelovek i trud [], 2006, no. 8, pp. 76-77. [in Russian].
 13. Petrenko N.N. Analiz i otsenka sotsial’no-ekonomicheskoi effektivnosti malogo predprinimatel’stva: dis. … ekon. nauk: 08.00.05 [Analysis and evaluation of socio-economic efficiency of small business: Ph.D. in Economics Dissertation]. Stavropol, 2005. 195 p. [in Russian].
 14. Radchenko M.V. Razvitie malogo predprinimatel’stva kak instrumenta formirovaniya regional’noi ekonomiki [Development of small business as a tool in the development of regional economy]. Ekonomicheskie nauki [Economic sciences], 2009, no. 11, pp. 276-281. [in Russian].
 15. Uskova T.V., Voroshilov N.V., Gutnikova E.A., Kozhevnikov S.A. Sotsial’no-ekonomicheskie problemy lokal’nykh territorii: monografiya [Socio-economic problems of local territories: monograph]. Vologda: ISERT RAN, 2013. 196 p. [in Russian].
 16. Trofimov S.B. Aktivatsiya sfery malogo predprinimatel’stva kak faktor razvitiya ekonomiki regiona [Boosting small entrepreneurship as factor in the development of regional economy]. Materialy V Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii “Problemy funktsionirovaniya i razvitiya territorial’nykh sotsial’no-ekonomicheskikh sistem”, g. Ufa, 15 oktyabrya – 15 noyabrya 2011 g. [Proceedings of the all-Russian scientific-practical conference “Issues of functioning and development of territorial social-economic systems”, Ufa, October 15 – November 15, 2011]. ISEI UNTs RAN, 2011. [in Russian].
 17. Uskova T.V. Upravlenie ustoichivym razvitiem regiona: monografiya [Management of sustainable development of a region: monograph]. Vologda: ISERT RAN, 2009. 355 p. [in Russian].
 18. Filippov D.V. Otsenka urovnya razvitiya malogo i srednego predprinimatel’stva v regione na primere Respubliki Sakha (Yakutiya): dis. … kand. ekon. nauk: 08.00.05 [Assessment of the level of development of small and medium enterprises in the region: case study of the Republic of Sakha (Yakutia): Ph.D. in Economics Dissertation]. Yakutsk, 2012. 135 p. [in Russian].
 19. Davis Steven J., Haltiwanger J., Schuh S. Small Business and Job Creation: Dissecting the Myth and Reassessing the Facts. Business Economics, 1993, pp. 13-21.
 20. Thomas B., Schimke A. Growth Development Paths of Firms-Study of Smaller Businesses. Journal of Small Business Management , 2014. Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsbm.12081/references (accessed April 01, 2016).

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today:

View full article