RuEn

Journal section "Social development"

Theoretical and Methodological Approaches to Studying Social Reality

Molodov O.B., Kaminskiy V.S.

Volume 10, Issue 2, 2017

Molodov O.B., Kaminskiy V.S. Theoretical and Methodological Approaches to Studying Social Reality. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2017, vol. 10, no. 2, pp. 150-163. DOI: 10.15838/esc.2017.2.50.8

DOI: 10.15838/esc.2017.2.50.8

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Andreev E.M., Danchenko-Morozova L.V. Sotsial'nyi realizm i «dvoinaya real'nost'» v kontekste formirovaniya novoi sotsial'no-politicheskoi real'nosti [Social realism and “double reality” amid formation of new socio-political reality]. Gumanitarnye, sotsial'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki [Humanities, social-economic and social sciences], 2014, no. 11–1, pp. 97–102. (In Russian).
 2. Armer E.V. Sotsial'nye kommunikatsii i kartina sotsial'noi real'nosti: klassicheskie i sovremennye podkhody k ponimaniyu svyazi [Social communications and a picture of social reality: classical and modern approaches to interpretation the connection]. Fundamental'nye issledovaniya [Fundamental research], 2013, no.10–7, pp. 1621–1625. (In Russian).
 3. Balditsyna E.I. Ontologicheskie osnovaniya teorii sotsial'nykh izmenenii: determinizm i indeterminizm sotsial'noi real'nosti [Ontological foundation of the theory of social changes: determinism and indeterminism of social reality]. Nauka. Innovatsii. Tekhnologii [Science. Innovation. Technology.], 2010, no. 3, pp. 167–171. (In Russian).
 4. Berger P., Lukman T. Sotsial'noe konstruirovanie real'nosti. Traktat po sotsiologii znaniya [The social construction of reality. A treatise on sociology of knowledge]. Translated by Rutkevich E.D. Moscow: Medium, 1995. 323 p. (In Russian).
 5. Borisova A.V. Imidzh kak fenomen sotsial'noi real'nosti [Image as a phenomenon of social reality]. Vestnik URAO [Bulletin of Institute of the Russian Academy of Education], 2012, no. 1, pp. 68–70. (In Russian).
 6. Veber M. Izbrannye proizvedeniya [Selected works]. Ed. By Davydova Yu.N. Translated from German. Moscow: Progress, 1990. 808 p. (In Russian).
 7. Gritsanov A.A. Sotsial'naya real'nost': osmyslenie osnovnykh paradigm [Social reality: understanding basic paradigms]. Voprosy sotsial'noi teorii [Issues of social theory], 2008, volume 2, pp. 133–147. (In Russian).
 8. Karlson Yu.V. Sotsial'naya real'nost' v usloviyakh sovremennogo informatsionnogo obshchestva: sotsial'no-filosofskaya refleksiya [The social reality in modern informational society: socio-philosophical reflection]. Filosofskie problemy informatsionnykh tekhnologii i kiberprostranstva [Philosophical problems of IT and cyberspace], 2012, no. 1, pp. 62–71. (In Russian).
 9. Kachalkina A.V. Sotsial'naya real'nost' kak ob"ekt filosofskogo analiza: dis. … kand. filos. nauk (09.00.11) [Social reality as an object of philosophical analysis: Ph.D. in Philosophy dissertation (09.00.11)]. Volgograd, 1999. 154 p. (In Russian).
 10. Klimenko A.I., Balakhonskii V.V. Sotsial'naya real'nost' kak pole obrazovatel'nykh ob"ektivatsii zhizni [Social reality as a ground for educational objectivization of life]. Vestnik SPbGU MVD Rossii [Bulletin of Saint-Petersburg State University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation], 2015, no. 1 (65), pp. 232–238. (In Russian).
 11. Kolosova O.Yu. Sotsial'naya sinergetika v upravlenii sotsial'nymi sistemami [Social synergy in social system management]. Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i sotsiologiya. Voprosy teorii i praktiki [Historical, philosophical, political and legal sciences, culture and sociology. Theory and practice], 2011, no. 1, pp. 118–120. (In Russian).
 12. Komarova Z.I. Ponyatie «sotsial'naya real'nost'» v sovremennom otechestvennom nauchnom i filosofskom diskurse []. Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye i sotsial'nye nauki [Bulletin of Turgenev Orel State University. Series: humanities and social sciences], 2012, no. 4, pp. 111–116. (In Russian).
 13. Lakizo E.A. Napravleniya i orientiry sotsial'noi identifikatsii lichnosti [Directions and benchmarks for personal identification]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 7: Filosofiya, sotsiologiya i sotsial'nye tekhnologii [Bulletin of Volgograd State University. Series 7: philosophy, sociology and social technology], 2015, no. 2, pp. 108–115. (In Russian).
 14. Lychkovskaya O.R. Mass-kommunikativnye praktiki v ramkakh kognitivnoi paradigmy: protsessy problematizatsii i deproblematizatsii sotsial'noi real'nosti [Mass-communication practices in the framework of cognitive paradigm: processes of social reality problematization and deproblematization]. Visnik Odes'kogo natsional'nogo universitetu [Bulletin of Odessa National University], 2010, volume 15, issue 7, pp. 15–24. (In Russian).
 15. Makarov V.V. Ontologicheskaya priroda sotsial'noi real'nosti [Ontologic nature of social reality]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta [Bulletin of Volgograd State Technical University], 2004, no. 7, pp. 5–12. (In Russian).
 16. Molodov O.B. Regional'nye i mestnye SMI Vologodskoi oblasti: kontent-analiz [Regional and local mass media in the Vologda Oblast: content analysis]. Problemy razvitiya territorii [Problems of territory’s development], 2014, no. 2 (70), pp. 127–136. (In Russian).
 17. Molodov O.B. Sotsial'naya konsolidatsiya v usloviyakh novoi real'nosti: problema obshchestvennoi aktivnosti i identichnosti naseleniya regiona [Social consolidation in the new reality: the problem of social activity and identity of regional population]. Problemy razvitiya territorii [Problems of territory’s development], 2016, no. 2(82), pp. 82–87. (In Russian).
 18. Morev M.V. Opyt regional'nykh sotsiologicheskikh issledovanii [Regional sociological research experience]. Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz [Economic and social changes: facts, trends, forecast], 2015, no. 5 (41), pp. 54–74. (In Russian).
 19. Morozov M.G. Tipologiya podkhodov k analizu sotsial'noi real'nosti i problema illyuzornosti [Typology of approaches to social reality analysis and problem of illusiveness]. Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya [Advances in current natural sciences], 2014, no. 11, pp. 125–127. (In Russian).
 20. Musiets P.V. «Sotsial'naya real'nost'» v sisteme relevantnykh ponyatii [Social reality in the system of relevant concepts]. Vestnik VEGU [Bulletin of Eastern Academy for Economics and Law], 2013, no. 1 (63), pp. 125–129. (In Russian).
 21. Narykova S.P. K voprosu o ponimanii sotsial'noi real'nosti kak ob"ekta politicheskoi vlasti [Revisiting the understanding of social reality as an object of political power]. Obshchestvo i parvo [Society and law], 2014, no. 4 (50), pp. 285–290. (In Russian).
 22. Ovcharova E.V. Sotsial'naya real'nost' kak voploshchenie tvorcheskoi deyatel'nosti lyudei [Social reality as the embodiment of creative activities of human beings]. Tsennosti i smysly [Values and meaning ], 2014, no. 3 (31), pp. 92–96. (In Russian).
 23. Osipov G.V. Izmerenie sotsial'noi real'nosti. Pokazateli i indikatory [Measurement of social reality]. Moscow: ISPI RAN, 2011. 194 p. (In Russian).
 24. Otreshko N.B. Opredelenie kontsepta «sotsial'naya real'nost'» v sotsial'noi nauke i sotsial'noi teorii: ot mono- k metadistsiplinarnomu podkhodu [Defining the concept of social reality in social science and social theory: from a mono- to interdisciplinary approach]. Voprosy sotsial'noi teorii [Issues of social theory], 2008, volume 2, issue 1 (2), pp. 176–191. (In Russian).
 25. Pakhar' L.I. Sotsial'naya real'nost': sravnitel'nyi analiz mekhanizma funktsionirovaniya [Social reality: comparative analysis of the operational mechanism]. Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye i sotsial'nye nauki [Bulletin of Turgenev Orel State University. Series: humanities and social sciences], 2014, no. 5, pp. 135–143. (In Russian).
 26. Terent'ev I.A. Sotsial'naya real'nost' kak ob"ekt sotsial'no-filosofskogo analiza: dis. … kand. filos. nauk (09.00.11) [Social reality as an object of socio-philosophical analysis: Ph.D. in Philosophy dissertation (09.00.11)]. Krasnodar, 2007. 152 p. (In Russian).
 27. Tovuu S.S. Metodologicheskie aspekty issledovaniya sotsial'noi real'nosti [Methodological aspects of studying social reality]. Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Buryat State University], 2010, no. 14, pp. 107–109. (In Russian).
 28. Habermas J. O pragmaticheskom, eticheskom i moral'nom upotreblenii prakticheskogo razuma [On pragmatic, ethical and moral use of practical reason]. Demokratiya. Razum. Nravstvennost' [Democracy. Reason. Morality], Moscow: AO «KAMI», 1995. 245 p. (In Russian).
 29. Shalyugina T.A. Fenomen imitatsii v sovetskoi sotsial'noi real'nosti [The phenomenon of imitation in the Soviet social reality]. Vestnik Adygeiskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 1. Regionologiya: filosofiya, istoriya, sotsiologiya, yurisprudentsiya, politologiya, kul'turologiya [Bulletin of Adygeya State University. Series 1. Regional studies: philosophy, history, sociology, law, political science and cultural studies], 2012, no. 1, pp. 291–296. (In Russian).
 30. Sharipova R.R. Sotsial'naya real'nost': filosofskii analiz ponyatiya [Tekst]: dis. … kand. filos. nauk (09.00.11) [Social reality: philosophical analysis of the concept: Ph.D. in Philosophy dissertation (09.00.11)]. Ufa, 2001. 162 p. (In Russian).
 31. Sztompka P. Sotsiologiya sotsial'nykh izmenenii [The sociology of social change]. Ed. By Yadov V.A. Translated from English. Moscow: Aspekt Press, 1996. – 416 s. (In Russian).
 32. Schutz A. Izbrannoe: mir, svetyashchiisya smyslom [Selected works: world full of meaning]. Translated from English and German. Moscow: ROSSPEN, 2004. 1056 p. (In Russian).

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today:

View full article