RuEn

Journal section "Social development"

Human Potential Formation of Children in the System of General Education

Leonidova G.V.

Volume 12, Issue 3, 2019

Leonidova G.V. Human potential formation of children in the system of general education. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2019, vol. 12, no. 3, pp. 172–188. DOI: 10.15838/esc.2019.3.63.11

DOI: 10.15838/esc.2019.3.63.11

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Chelovecheskoe razvitie dlya vsekh i kazhdogo: doklad o chelovecheskom razvitii. 2016 [Human Development for Everyone. Human Development Report 2016]. Washington: Communications Development Incorporated, 2017. 40 p.
 2. Human Development Indicators. Available at: http://hdr.undp.org/en/media/hdr (accessed: 05.06.2018).
 3. Poslanie Prezidenta RF Federal'nomu sobraniyu, 01.03.2018 g. [Presidential Address to the Federal Assembly. 01.03.2018]. Available at: http://www.kremlin.ru/acts/bank/42902
 4. Natsional'nye proekty: klyuchevye tseli i ozhidaemye rezul'taty, 07.02.2019 g. [National Projects” Key Objectives and Expected Outcomes]. Available at: http://government.ru/projects/selection/741/35675/
 5. Rimashevskaya N.M. Child population in Russia: main problems of development. Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz=Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2011, no. 1 (13), pp. 59–70. (In Russian).
 6. Ivanov O.I. Chelovecheskii potentsial (formirovanie, razvitie, ispol'zovanie) [Human Potential (Formation, Development, Application)]. Saint Peersburg: Skifiya-print, 2013. 336 p.
 7. Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Moscow: Eksmo Publisher, 2007.
 8. Marshall A. Principles of Political Economy. Moscow: Progress Publisher, 1983, vol. 1.
 9. Shultz T. Human Capital in the International Encyclopedia of the Social Sciences. New York, 1968, vol. 6.
 10. Becker G.S. Human Capital. New York: Columbia University Press, 1964
 11. Sen A. Resources, Values and Development, 1997.
 12. Fukuda-Parr S., Shi-va Kuma K.A. (Eds.). ul Haq M. The Human Development Paradigm. Readings in Human Development. Oxford, UK: Oxford University Press, 2003, pp. 17–34.
 13. Kolesov V.P. (Ed.). Chelovecheskoe razvitie: novoe izmerenie sotsial'no-ekonomicheskogo progressa: uch. posobie [Human Development: the New Dimension of Socio-economic Progress: study guide]. 2nd edition. Moscow: Prava cheloveka, 2008. 636 p. Available at: undp.ru›nhdr2008/undp _uchebnik_site.pdf. (accessed: 02.05.2019).
 14. Human Development Report 1990. UNDP. New York: Oxford University Press, 1990. 180 p.
 15. Rimashevskaya N.M., Bochkareva V.K., Migranova L.A., Molchanova E.V., Toksanbaeva M.S. Human potential of Russian regions. Narodonaselenie=Population, 2013, no. 3, pp. 82–140. (In Russian).
 16. Rossoshanskaya E.A., Ustinova K.A., Likhacheva T.N. Theoretical and methodological approaches to human potential research of rural areas. Problemy razvitiya territorii=Problems of Territory’s Development, 2017, no. 4(90), pp. 96–111. Available at: http://pdt.vscc.ac.ru/article/2302. (In Russian).
 17. Korolenko A.V., Gordievskaya A.N. Human potential of the child population: understanding and assessment. Sotsial'noe prostranstvo=Social Area, 2018, no. 5(17). DOI: 10.15838/sa.2018. 5.17.3. (In Russian).
 18. Mil'ner B.Z. (Ed.). North D. Instituty, institutsional'nye izmeneniya i funktsionirovanie ekonomiki [Institutions, Institutional Change and Economic Performance]. Moscow: Fond ekonomicheskoi knigi “Nachala”, 1997. 180 p.
 19. Voronenko A.I. Education as a social institution: theoretical and methodological issues. Filosofiya i sotsial'nye nauki=Philosophy and Social Sciences, 2010, no. 2, pp. 61–66. (In Russian).
 20. Gladysheva A.V., Gorbunova O.N. The role of education as a socio-economic institution in modern economy. Sotsial'no-ekonomicheskie yavleniya i protsessy=Social and Economic Phenomena and Processes, 2012, no. 10. Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/rol-obrazovaniya-kak-sotsialno-ekonomicheskogo-instituta-v-sovremennoy-ekonomike (accessed: 01.09.2017). (In Russian).
 21. Sheregi F.E. Sotsiologiya obrazovaniya: prikladnye issledovaniya [The Sociology of Education: Applied Research]. Moscow, 2001.
 22. Gershunskii B.S. Filosofiya obrazovaniya dlya XXI veka: ucheb. pos. dlya samoobrazovaniya [The Philosophy of Education for the 21st Century: study guide for self-education]. 2nd edition, revised and updated. Moscow: Ped. obshch-vo Rossii, 2002. 512 p.
 23. Ban'kovskaya N.I. Interrelation of motivation to educational activity with semantic formations of the person of the schoolboy. Izvestiya TulGU. Gumanitarnye nauki=News of the Tula State University. Humanitarian Sciences, 2012, no. 1-1. (In Russian).
 24. Bozhovich L.I. Lichnost' i ee formirovanie v detskom vozraste (Psikhologicheskoe issledovanie) [Personality and its Formation during Childhood (Psychological research)]. Moscow: Prosveshchenie, 1968. 464 p.
 25. Ilyin V.A., Shabunova A.A., Kalachikova O.N. (Eds.). Leonidova G.V., Golovchin M.A., Solov'eva T.S. Uchitel' i obrazovatel'naya reforma: vzglyad iz regiona [A Teacher and the Educational Reform: Regional Breakdown]. Vologda: FGBUN VolNTs RAN, 2018. 178 p.
 26. Korepina T.A., Leonidova G.V. Educational factors in population migration (case study of the Vologda Oblast). Sotsial'noe prostranstvo=Social Area, 2018, no. 2 (14). DOI: 10.15838/sa.2018.2.14.2. (In Russian).
 27. Il'darkhanova Ch.I. Methodological alternatives in the study of family educational capital. Znanie. Ponimanie. Umenie=Knowledge. Understanding. Skill, 2012, no. 3, pp. 64–69.
 28. Shekhovtsova L.D., Prokof'eva I.V., Molchanova E.A., Markova R.I. The roile of books in child development. Obrazovanie i vospitanie=Education and Upbringing, 2018, no. 1, pp. 3–6. (In Russian).
 29. Abankina I.V., Belikov A.A., Gaponova O.S., Dudyrev F.F., Koreshnikova Yu.N., Korshunov I.A., Kosaretskii S.G., Mertsalova T.A., Nisskaya A.K., Platonova D.P., Sorokin P.S., Talovskaya B.M., Frumin I.D. Global'naya konkurentosposobnost' rossiiskogo obrazovaniya. Materialy dlya diskussii [Global Competitiveness of Russian Education. Discussion materials]. Moscow: NIU VShE, 2017. 112 p.
 30. Vorontsov A.V. Reading as a socio-economic problem. Obshchestvo. Sreda. Razvitie=Society. Environment. Development, 2009, no. 4, pp. 57–67. (In Russian).
 31. Vyatkina Yu. U sovremennykh roditelei vysokii zapros na blizkie otnosheniya s det'mi: issledovanie FOM [Modern parents have high demand for good relations with their children: FOM research]. Available at: https://changeonelife.ru/2017/05/03/u-sovremenny-h-roditelej-vy-sokij-zapros-na-blizkie-otnosheniya-s-det-mi-issledovanie-fom/ (accessed: 24.04.2019)
 32. O merakh po realizatsii gosudarstvennoi politiki v oblasti obrazovaniya i nauki: Ukaz Prezidenta RF ot 07.05.2012 g. № 599 [On measures of state policy in education and science: Presidential Decree no. 599, dated 07.05.2012]. Available at: http://www.kremlin.ru/
 33. Shabunova A.A., Leonidova G.V., Rossoshanskaya E.A. Socio-cultural reserves of economic growth: productivity of the work chosen according to one’s calling. Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz=Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2017, vol. 10, no. 4, pp. 162–179. DOI: 10.15838/esc.2017.4.52.9. (In Russian).
 34. Roditeli v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya detei: ozhidaniya, strategii povedeniya, informirovannost': inf. byulleten' [Parents in the System of Supplementary Education for Children: Expectations, Behavior Strategies and Information Support (information bulletin)]. Moscow: Natsional'nyi issledovatel'skii universitet “Vysshaya shkola ekonomiki”, 2018, no. 4 (124). 56 p.
 35. O Strategii natsional'noi bezopasnosti Rossiiskoi Federatsii: Ukaz Prezidenta RF ot 31.12.2015 № 683 [On the Strategy of national security in Russia: Presidential Decree no. 683, dated 31.12.2015]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/
 36. Avraamova E.M., Klyachko T.L., Loginov D.M., Mareeva S.V. Provedenie tret'ei volny monitoringa effektivnosti i kachestva shkol'nogo obrazovaniya v kontekste povysheniya oplaty truda uchitelei: osnovnye rezul'taty [The third wave of monitoring study of effectiveness and quality of school education amid raising the wages for teachers: main outcomes]. Moscow: RANKhiGS, 2016. 92 p.
 37. Bondarenko N.V., Gokhberg L.M., Kovaleva N.V. et al. Indikatory obrazovaniya: 2018: stat. sb. [Educational Indicators 2018: statistics book]. Moscow: NIU VShE, 2018. 400 p. P. 227.
 38. Barometr zanyatosti [Employment barometer]. Available at: http://voloblcareer.ru/barometer (accessed: 06.05.2019).
 39. Shabunova A.A. Social development and modern demographic challenges. Problemy razvitiya territorii=Problems of Territory’s Development, 2014, no. 2 (70), pp. 7–17. (In Russian).

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today:

View full article