RuEn

Journal section "Young researchers"

Assessment of the effectiveness of population’s labor behaviour at the macro-level

Popov A.V.

1 (31), 2014

Popov A.V. Assessment of the effectiveness of population’s labor behaviour at the macro-level. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2014, no. 1 (31), pp. 160-169. DOI: 10.15838/esc/2014.1.31.19

DOI: 10.15838/esc/2014.1.31.19

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Verkhovin V.I. Soderzhanie, struktura i funktsii trudovogo povedeniya [Content, Structure and Functions of Labor Behavior]. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies], 1991, no.11, pp. 25-36.
 2. Gulin K.A., Shabunova A.A., Chekmareva E.A. Trudovoy potentsial regiona [Labour Potential of the Region]. Vologda: ISERT RAN, 2009. 84 p.
 3. Kul’kova I.A. Otsenka aktivnosti trudovogo povedeniya cheloveka v period poiska raboty [Evaluation of the Activity of Employment Behaviour in the Period of Job Search]. Available at: http://www.e-rej.ru/Articles/2007/ Kulkova.pdf
 4. Kul’kova I.A. Poisk raboty kak sostavlyayushchaya trudovogo povedeniya [Looking for a Job as a Constituent of Labor Behavior]. Voprosy ekonomiki [Issues of Economics], 2008, no.6, pp. 111-117.
 5. Kul’kova I.A. Upravlenie trudovym povedeniem kak faktor usileniya trudovoy motiva-tsii: avtoref. dis. na soisk. uchenoy step. d-ra ekon. nauk [Management of Labor Behavior as a Factor in Enhancing Labor Motivation: Doctor of Economics Dissertation Abstract]. Izhevsk, 2009. 45 p.
 6. Leonidova G.V., Ustinova K.A., Popov A.V., Panov A.M., Golovchin M.A., Solovyeva T.S., Chekmareva E.A. Problemy effektivnosti gosudarstvennogo upravleniya. Chelovecheskiy kapital territoriy: problemy formirovaniya i ispol’zovaniya: monografiya [Problems of State Management Effectiveness. Human Capital of the Territories: Problems of Formation and Use: Monograph]. Ed. by A.A. Shabunova. Vologda: ISERT RAN, 2013. 184 p.
 7. Temnitskiy A.L. Teoretiko-metodologicheskie podkhody k issledovaniyu trudovogo povedeniya [Theoretical and Methodological Approaches to the Study of Labor Behavior]. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies], 2007, no.6, pp. 60-71.
 8. Tikhomirova T. M., Sukiasyan A. G. Otsenka vektora razvitiya chelovecheskogo potentsiala v sub»ektakh RF [The Estimation of the Vector of Human Potential Development in the Russian Federation Subjects]. Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plekhanova [Bulletin of Plekhanov Russian University of Economics], 2013, no.2(56), pp. 81-91.
 9. Chekmareva E.A. Realizatsiya trudovogo potentsiala regiona: zaklyuchitel’nyy otchet o NIR [Implementation of the Region’s Labor Potential]. Executed by E.A. Chekmareva. Vologda, 2010. 94 p.
 10. Shatalova N.I. Trudovoy potentsial rabotnika: ucheb. posobie dlya vuzov [Labour Potential of an Employee: Textbook for Higher Schools]. Moscow: YuNITI-DANA, 2003. 399 p.
 11. Champoux J. E. Organizational Behavior: Integrating Individuals, Groups, and Organizations. Available at: http:// www.tandfebooks.com/action/showBook?doi=10.4324/9780203872918

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today:

View full article