RuEn

Journal section "Young researchers"

The assessment of the regional tourism infrastructure development

Velichkina A.V .

2 (32), 2014

Velichkina A.V . The assessment of the regional tourism infrastructure development. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2014, no. 2 (32), pp. 193-202. DOI: 10.15838/esc/2014.2.32.18

DOI: 10.15838/esc/2014.2.32.18

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Barabanov A.S. Otsenka konkurentosposobnosti regiona [Assessment of the Region’s Competitiveness]. Problemy teorii i praktiki upravleniya [Issues of Theory and Practice of Management], Moscow, 2011, no.3, pp. 69-81.
 2. Bogolyubova S.A., Vasilikha D.F. Faktory neeffektivnogo razvitiya regional’noi infrastruktury turizma [The Factors of Inefficient Development of Regional Tourism Infrastructure]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern Problems of Science and Education]. Available at: http://www.science-education. ru/100-4960.
 3. Vasilikha D.F. Strategicheskoe upravlenie razvitiem regional’noi infrastruktury turizma: avtoref. dis. … kand. ekon. nauk: 08.00.05 [Strategic Management of the Regional Tourist Infrastructure: Ph.D. in Economics Dissertation Abstract]. Saint Petersburg, 2012. 19 p.
 4. Velichkina A.V. Problemy razvitiya turistskoi infrastruktury regiona (na primere Vologodskoi oblasti) [Problems of Development of the Region’s Tourism Infrastructure (Case Study of the Vologda Oblast)]. Problemy razvitiya territorii [Problems of Development of Territories], 2013, no.66, pp. 40-48.
 5. Ismaev D.K. Organizatsiya v”ezdnogo turizma v RF: ucheb. posobie [Internal Tourism in Russia: Textbook]. 2nd edition, revised and supplemented. Moscow: Knigodel, 2009. 152 p.
 6. O federal’noi tselevoi programme “Razvitie vnutrennego i v”ezdnogo turizma v Rossiiskoi Federatsii (2011–2018 gody)”: Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 2 avgusta 2011 g. № 644 [On the Federal Target Program “Development of Domestic and Inbound Tourism in the Russian Federation (2011–2018): the RF Government Decree of August 2, 2011, no.644]. Sobranie zakonodatel’stva RF [Collection of Legislation of the Russian Federation], 2011, no.34, p. 4966.
 7. Publichnyi doklad o rezul’tatakh deyatel’nosti Departamenta dorozhnogo khozyaistva i transporta Vologodskoi oblasti za 2012 g. [The 2012 Public Report on the Results of the Road-Building and Transport Department Activity of the Vologda Oblast]. Ofitsial’nyi portal Vologodskoi oblasti [Official Website of the Vologda Oblast]. Available at: http://vologda-oblast.ru/ru/government/executive_power/index.php?id_ 16=100& from_17=1.
 8. Selyakova S.A., Dubinicheva L.V., Markov K.V. Sostoyanie i perspektivy razvitiya turistskoi industrii v Vologodskoi oblasti [Status and Prospects of Tourist Industry Development in the Vologda Region]. Ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz [Economic and Social Changes: Facts, Tendencies and Forecast], 2009, no.1, pp. 80-88.
 9. Ilyin V.A., Plekhanov Yu.N., Uskova T.V., Selyakova S.A., Dubinicheva L.V., Markov K.V., Bogacheva E.N. Strategiya razvitiya turizma v Vologodskoi oblasti [Strategy of Tourism Development in the Vologda Oblast]. Vologda: VNKTs TsEMI RAN, 2009. 187 p.
 10. Tatarkin A.I., Bimatov M.R. Otsenka investitsionnykh potrebnostei sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya regiona [Assessment of Investment Needs for the Regional Socio-Economic Development]. Zhurnal ekonomicheskoi teorii [Journal of Economic Theory], 2010, no.2, pp. 29-33.
 11. Uskova T.V., Dubinicheva L.V., Orlova V.S. Sotsial’no-ekonomicheskii resurs turizma: monografiya [Socio-Economic Resource of Tourism: Monograph]. Vologda: ISERT RAN, 2011. 182 p.

View full article

-->