RuEn

рубрика "Мировой опыт"

Социально-психологическая поддержка пар при лечении бесплодия (на примере польского исследования)

Сухоцкая Л., Пасэк М., Блихаж М., Леонидова Г.В.

Том 14, №2, 2021

Социально-психологическая поддержка пар при лечении бесплодия (на примере польского исследования) / Л. Сухоцкая, М. Пасэк, М. Блихаж, Г.В. Леонидова // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2021. Т. 14. № 2. С. 188–200. DOI: 10.15838/esc.2021.2.74.12

DOI: 10.15838/esc.2021.2.74.12

 1. Kashnitsky I., Schöley J. Regional population structures at a glance. The Lancet, 2018, 392 (10143), рр. 209–210.
 2. Rodzina Wobec Niepłodności. Przegląd Metod i Analiza Zagadnienia w Świetle Współczesnej Medycyny Prokreacyjnej. Instytucja rodziny wczoraj i dziś Perspektywa interdyscyplinarna. Volume 2. Politechnika Lubelska, Lublin, 2012.
 3. Jaroszewicz K., Dominik I. (red.) Jak tu Począć? Wydawnictwo Agora, Warszawa, 2015.
 4. Русанова Н.И. Вспомогательные репродуктивные технологии в России: история, проблемы, демографические перспективы // Журнал исследований социальной политики. 2013. Т. 11. № 1. С. 69–86.
 5. WHO Definition of Health. New York: Official Records of the World Health Organization, 1948, 2: 100.
 6. Niewiadomska A. Najczęstsze przyczyny niepłodności. Raport – Niepłodność, 2005, vol. 1, pp. 38–40.
 7. Orzeszyna J. Teologiczno-Moralny Aspekt Niepłodności w Małżeństwie. Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, 2005.
 8. Stanowisko zespołu ekspertów polskiego. Towarzystwa ginekologicznego dotyczące diagnostyki i metod leczenia endometriozy. Ginekol Pol, 2012, 11 (83), pp, 871–876.
 9. Wiśniewska-Roszkowska K. Zbudować Małżeńskie Szczęście. Michaelinum, Marki, 1995.
 10. Ланцбург М.Е., Крысанова Т.В., Соловьева Е.В. Исследования психосоматических аспектов гинекологических и андрологических заболеваний и бесплодия: обзор современных зарубежных исследований // Современная зарубежная психология. 2016. Т. 5. № 2. С. 67–77.
 11. Olivius C., Friden B., Borg G. et al. Why do couples discontinue in vitro fertilization treatment? A cohort study. Fertil Steril, 2004, vol. 81, рр. 258–261.
 12. Davis D.C., Dearman C.N. Coping strategies of infertile women. J. of Obstetrics, Gynecological and Neonatal Nursing, 1991, vol. 20, no. 3, рр. 221–228.
 13. Адамян Л.В., Филиппова Г.Г., Калинская М.В. Переживание бесплодия и копинг-стратегии женщин фертильного возраста // Медицинский вестник Северного Кавказа. 2012. № 3. С. 101–105.
 14. Lazarus R.S., Folkman S. Stress, Appraisal and Coping. New York, Springer Publishing Company, 1984.
 15. Folkman S. Stress: Appraisal and coping. Encyclopedia of Behavioral Medicine, 2013, рр. 1913–1915. DOI: 10.1007/978-1-4419-1005-9_215
 16. Bączkowski T., Kurzawa R. Diagnostic and treatment of infertility in outpatient clinic. Przewodnik Lekarza/Guide for GPs, 2012, no. 15 (1), pp. 154–158.
 17. Jastrzębska J. Psychologiczne aspekty niepłodności z perspektywy różnic międzypłciowych i uwarunkowań kulturowych. Problematyka płodności i prokreacji. Kewartalnik Naukowy, 2017, vol. 1 (29), pp. 227–239.
 18. Bielanowska-Batorowicz E. Psychologiczne Aspekty Prokreacji. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice, 2005.
 19. Makara-Studzińska M., Wdowiak A., Bakalczuk G., Bakalczuk S., Kryś K. Problemy emocjonalne wśród par leczonych z powodu niepłodności. Seksuologia Polska, 2012, vol. 10 (1), pp. 28–35.
 20. Deka K., Sarma S. Psychological aspects of infertility. BJMP, 2010, vol. 3 (3), pp. 336.
 21. Szlachta E. Problemy definicyjne wsparcia społecznego. Przegląd Psychologiczny, no. 2009, 52 (4), pp. 433–451.
 22. Dembińska A. Rola nadziei w pomocy psychologicznej kobietom leczącym niepłodność. Sztuka Leczenia, 2013, vol. 1–2, pp. 9–20.
 23. Jarząbek-Bielecka G., Radomski D., Nowaczyk A., Sowińska-Przepiera E., Warchoł-Biedermann K., Paluszkiewicz A. Analiza stężeń prolaktyny u dziewcząt bez cech endokrynopatii z zaburzeniami miesiączkowania i stresem w wywiadzie. Ginekol. Prakt, 2010, vol. 18(1), pp. 46–53.
 24. Łuszczynska A., Kowalska M., Mazurkiewicz M., Schwarzer R. Berlin Social Support Scales (BSSS): Polish version of bass and preliminary results on its psychometric properties. Studia Psychologiczne, 2006, vol. 44. pp. 17–27.
 25. Przybył I. Naznaczanie społeczne i samonaznaczanie osób niepłodnych (Blaski i cienie życia rodzinnego). Roczniki Socjologii Rodziny, 2003, vol. XV, pp. 47–61.
 26. Szadowska-Szlachetka Z., Janczaruk M., Dziurko J., Starosławska E., Stanisławek A. Analiza zapotrzebowania na wsparcie oraz wsparcia otrzymanego przez kobiety z rakiem piersi. Journal of Education, Health and Sport, 2015, vol. 5 (2), pp. 246–259.
 27. Filipiak G. Funkcja Wsparcia Społecznego w Rodzinie. Wydawnictwo UAM, Poznań, 2010.
 28. Kacperczyk A. Wsparcie Społeczne w Instytucjach Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2006.
 29. Опыт работы психотерапевтических групп для женщин, страдающих психологическим бесплодием / Ж.Р. Гарданова [и др.] // Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. 2018. № 11. С. 39–43.
 30. Malina A., Suwalska-Barancewicz D. The importance of social support for the mental well-being of people being treated for infertility. In: Polish Psychological Forum, 2020, vol. 25, no. 4, pp. 417–430. DOI: 10.14656/PFP20200403
 31. Koss J., Rudnik A., Bidzan M. Experiencing Stress and Getting Support Social Problems Caused by High-Risk Pregnant Women. Preliminary reports. Family Forum, 20144, pp. 183–201.
 32. Żuralska R., Sein Anand J., Majkowicz M., Różyc D. Spostrzeganie wsparcia społecznego przez studentów II roku Pielęgniarstwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przegląd Lekarski, 2013, vol. 70 (8), pp. 569–571.
 33. Бесплодный брак: версии и контраверсии / под ред. чл.-корр. РАН В.Е. Радзинского. 2-е изд., перераб.и дополн. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. 421 с.
 34. Шабунова А.А., Калачикова О.Н. Репродуктивное здоровье как фактор качества воспроизводства населения // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2009. № 3 (7). C. 73–81.

Полная версия статьи

-->