RuEn

рубрика "Вопросы теории"

Размышления о понятии «кризис»

Шубрт И.

№6 (36), 2014

Шубрт И. Размышления о понятии «кризис» // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2014. № 6 (36). С. 70-84. DOI: 10.15838/esc/2014.6.36.6

DOI: 10.15838/esc/2014.6.36.6

 1. Baert, P. 1992. „Time, Self and Social Being: Temporality within a social context.“ Avebury: Aldershot.
 2. Bárta, Miroslav – Kovář, Martin a kol. 2011. Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur. Praha: Academia.
 3. Beck, Ulrich 1999. World Risk Society. Cambridge: Polity Press.
 4. Beck, Ulrich 2004. Riziková společnost: Na cestě k jiné moderně. Praha: Sociologické nakladatelství.
 5. Borchardt, Knut 1992. „Proměny v přemýšlení o hospodářských krizích. In: Pojem krize v dnešním myšlení. Praha: Filozofický ústav ČSAV, s. 94-113.
 6. Braudel, Fernand 1972. „Geschichte und Sozialwissenschaften – Die „longue durée“.“ In: Wehler, Hans Ulrich (ed,) Geschichte und Soziologie. Köln: Kiepenheuer – Witsch, s. 189-215.
 7. Buchanan, Mark 2004. Všeobecný princip: Věda o historii. Praha: Baronet.
 8. Burckhardt, Jacob 1971 (1873). Úvahy o světových dějinách. Praha: Melantrich.
 9. Coser, Lewis A. 1965. Theorie sozialer Konflikte. Neuwied: Luchterhand.
 10. Diamond, Jared 2008. Kolaps:Proč společnosti zanikají či přežívají.Praha: Academia
 11. Foster, John Bellamy – Magdoff, Fred 2009. Velká finanční krize: příčiny a následky. Všeň: Grimmus.
 12. Foucault, Michel 1987. Slová a věci: Archeológia humanitných vied. Bratislava: Pravda.
 13. Friedmann, Georges 1937. Krise pokroku. Praha: M?nes.
 14. Giddens, Anthony 2000.Unikající svět: Jak globalizace mění náš život. Praha: Sociologické nakladatelství.
 15. Hallinan, Maureen T. 2000. „Die soziologische Analyse des sozialen Wandels.“ In: Bögenhold, Dieter (ed.), Moderne amerikanisme Soziologie. Stuttgart: Lucius & Lucius, s. 177-197.
 16. Husserl, Edmund 1972. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha: Academia.
 17. Koselleck, Reinhart 1992. Některé otázky spojené s dějinami pojmu “krize”. In: Pojem krize v dnešním myšlení. Praha: Filozofický ústav ČSAV, s. 47-57.
 18. Koselleck, Reinhart 2006. Begriffsgeschichten: Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
 19. Kuhn, Thomas Samuel, 1997.Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOYMENH.
 20. Lay, Rupert 1980. Krisen und Konflikte: Ursachen, Ablauf, Überwindung. München: Wirtschaftsverlag Langen-Müller/Herbig.
 21. Lynn, Matthew 2013. The Long Depression: The Slump of 2008 to 2031. Cranbrook: Endeavour Press.
 22. McAnany, Patricia A. – Yoffee, Norman 2010. Questioning Collapse: Human Resilence, Ecological Vulnerability, and the Aftermath of Empire. New York: Cambridge University Press.
 23. Moore, Barrington, 1966. Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. London: Allen Lane.
 24. Pareto, Vilfredo 1968. The Rise and Fall of the Elites. Totowa (New Jersey): The Bedminster Press.
 25. Perrow, Charles 1984. Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies: New York: Basic Book.
 26. Prisching, Manfred 1986. Krisen: Eine soziologische Untersuchung. Wien: Hermann Böhlaus Nachf.
 27. Ricoeur, Paul 1992. „Je krize jevem specificky moderním? In: Pojem krize v dnešním myšlení. Praha: Filozofický ústav ČSAV, s. 29-46.
 28. Robejšek, Petr, 2010. „Historie se neopakuje!?“ In: Kavárna, MF Dnes, 7. 8. 2010, s. 38-41.
 29. Simmel, Georg 1983. Philosophische Kultur: ?ber das Abenteur,die Geschlechter und die Krise der Moderne (Gesammelte Essays). Berlin: Wagenbach.
 30. Smiley, Gene 2009. Nový pohled na velkou hospodářskou krizi. Praha: Wolters Kluwer.
 31. Skocpol, Theda 1979. States nad Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China. Cambridge: Cambridge University Press.
 32. Sorokin, Pitirim A. 1937-1941. Social and Cultural Dynamics. New York: American Book Company.
 33. Sorokin, Pitirim A. 1948 (1942). Krise našeho věku. Praha: Tiskařské a vydavatelské družstvo československého obchodnictva v Praze.
 34. Sorokin, P.A. 1964 (1943). Sociocultural Causality, Space, Time: A Study of Referential Principles of Sociology and Social Science. New York: Russell-Russell INC.
 35. de Soto, Jes?s Huerta 2009. Peníze, banky a hospodářské krize. Praha: ASPI.
 36. Spengler, Oswald 2011. Zánik západu: Obrysy morfologie světových dějin. Praha: Academia.
 37. Tainter, Joseph A. 2009 (1988). Kolapsy složitých společností. Praha: Dokořán.
 38. Taylor, Graeme 2008. Evolutions Edge: The Coming Colapse and Transformation our World. Gabriola Island (Canada): New Society Publishers.
 39. Thom, Ren? 1989. Structural Stability and Morphogenesis: An Outline of a General Theory of Models. Reading (MA): Addison-Wesley.
 40. Thom, Ren? 1992. „Krize a katastrofa.“ In: Pojem krize v dnešním myšlení. Praha: Filozofický ústav ČSAV, s. 23-28.
 41. Toynbee, Arnold J. 1934-1961. Study of History I-XII. Oxford: Oxford University Press.
 42. Úvodem.“In: Pojem krize v dnešním myšlení. Praha: Filozofický ústav ČSAV, s. 5-7.
 43. Varoufakis, Yanis 2013. Glob?ln? Minotaurus: Amerika, Evropa, krize a budoucnost glob?ln? ekonomiky. Praha: Rybka Publishers.
 44. Vodička, Milan 2009. Den, kdy do?ly prachy. Praha: Pr?h.
 45. Wallerstein, Immanuel 2000. „Der ZeitRaum der Weltsystemanalyse.“ In: B?gehold, Dieter (ed.), Moderne amerikanische Soziologie. Stuttgart: Lucius & Lucius.
 46. Wallerstein, Immanuel – Collins, Randall – Mann, Michael – Derluguian, Georgi – Calhoun, Craig 2013, Does Capitalism Have a Future? Oxford, New York: Oxford University Press.

Полная версия статьи

-->