RuEn

Journal section "Social development"

The Vologda region: prospects of territory’s demographic development

Shabunova A.A., Bogaturev A.O.

3 (11), 2010

Shabunova A.A., Bogaturev A.O. The Vologda region: prospects of territory’s demographic development. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2010, no. 3 (11)

Abstract   |   Authors   |   References
  1. Gosudarstvennaya politika vyvoda Rossii iz demograficheskogo krizisa / pod red. S.S. Sulakshina. – M.: Ekonomika, 2007. – 896 c.
  2. Demograficheskiy ponyatiynyy slovar / pod red. L.L. Rybakovskogo. – M.: CSP, 2003. – 352c.
  3. Koncepciya demograficheskoy politiki Rossiyskoy Federacii na period do 2025 goda [Elektronnyy resurs]: utv. ukazom Prezidenta Rossiyskoy Federacii ot 9 oktyabrya 2007 g. № 1351. – Rezhim dostupa: http://mon.gov.ru/dok/ukaz/vosp/4202/
  4. Koncepciya dolgosrochnogo socialno­ekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federacii na period do 2020 goda [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/
  5. Prakticheskaya demografiya / pod red. L.L. Rybakovskogo. – M.: CSP, 2005. – 280 s.
  6. Prostranstvennye aspekty razvitiya regiona / pod obsch. red. d.e.n., prof. V.A. Ilina. – Vologda: VNKC CEMI RAN, 2008. – 298 s.
  7. Reproduktivnyy potencial naseleniya regiona: sostoyanie, tendencii, perspektivy / kollektiv avtorov pod rukovodstvom d.e.n., professora V.A. Ilina. – Vologda: VNKC CEMI RAN, 2005. – 208 c.

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today: