RuEn

Journal section "Sectoral economic studies"

Foreign experience of hydrocarbon resources development at the Arctic continental shelf

Fadeev A.M., Cherepovitsyn A.E., Larichkin F.D.

1 (13), 2011

Fadeev A.M., Cherepovitsyn A.E., Larichkin F.D. Foreign experience of hydrocarbon resources development at the Arctic continental shelf. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2011, no. 1 (13)

Abstract   |   Authors   |   References
  1. Banko, Yu. Primer dostoynyy podrazhaniya / Yu. Banko // MurmanshelfInfo. – 2009. – №3 (8). – S. 32-36.
  2. Grigorenko, Yu.N. Uglevodorodnyy potencial kontinentalnogo shelfa Rossii: sostoyanie i problemy osvoeniya / Yu.N. Grigorenko, I.M. Mirchink // Mineralnye resursy rossiyskogo shelfa. Specialnyy vypusk. – 2006. – C. 15.
  3. Dodin, D.A. Mineralno-syrevye resursy Rossiyskoy Arktiki (sostoyanie, perspektivy, napravleniya issledovaniy) / D.A. Dodin. – SPb.: Nauka, 2007. – S. 129.
  4. Kravec, M. Kanadskiy shelfovyy proekt / M. Kravec // NGV. – 2002. – №9. – S. 104-106.
  5. Kaschavcev, V. Poka gosudarstvo spit / V. Kaschavcev // Neft Rossii. – 2006. – №6. – S. 94-97.
  6. Kutuzova, M. V osvoenii shelfa Statoil opiraetsya na mestnyy biznes / M. Kutuzova // Shelfovye proekty. Specialnyy vypusk zhurnala «Neft Rossii». – 2006. – 52 s. (S. 30.)
  7. Melnikov, I. Norvezhskaya model ili sudba syrevogo pridatka? / I. Melnikov // Neft Rossii. – 2006. – №2.
  8. Staynar, N. Upravlenie neftegazovymi resursami Norvegii / N. Staynar // Nedropolzovanie XXI vek. – 2006. – № 1. – S. 78.
  9. Egil Helle. Norway as an oil producer [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.norwegianscenery.com/facts/economy

View full article

-->