RuEn

Journal section "Young researchers"

The Study of Permanent Migration of Economically Depressed Regions

Chernyshev K.A.

Volume 10, Issue 4, 2017

Chernyshev K.A. The Study of Permanent Migration of Economically Depressed Regions. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2017, vol. 10, no. 4, pp. 259-273. DOI: 10.15838/esc.2017.4.52.15

DOI: 10.15838/esc.2017.4.52.15

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Vasilenko P.V. Osobennosti migratsionnogo dvizheniya naseleniya Pskovskoi oblasti v postsovetskii period [Specifics of migration in Pskov oblast in the post-Soviet time]. Narodonaselenie [Population], 2014, no. 2, pp. 50–57.
 2. Evdokimov S.I. Migratsii naseleniya kak otrazhenie ekonomicheskoi privlekatel'nosti regiona (na primere Pskovskoi oblasti) [Migration as as reflection of the region’s economic attractiveness]. Vestnik Baltiiskogo federal'nogo universiteta im. I. Kanta [IKBFU’s united scientific journal], 2010, no. 1, pp. 108–112.
 3. Izheikina N.M. Demograficheskie protsessy v blagopoluchnykh i depressivnykh regionakh Rossii (sravnitel'nyi analiz): avtoref. dis. ... kand. ekon. nauk: 08.00.05. [Demographic processes in prosperous and depressed Russian regions (comparative analysis): Ph.D. in Economics dissertation abstract: 08.00.05.]. Moscow: ISPI RAN, 2007. 23 p.
 4. Leksin V.N., Shvetsov A.N. Gosudarstvo i regiony. Teoriya i praktika gosudarstvennogo regulirovaniya territorial'nogo razvitiya [The state and its regions. Theory and practice of state management of territory’s development]. Moscow: URSS, 2007. 368 p.
 5. Leonov S.N. Tipologiya problemnykh regionov na osnove otsenki mezhregional'nykh sotsial'no-ekonomicheskikh i finansovykh razlichii [Classification of problematic regions based on estimation of interregional socio-economic and financial differences]. Izvestiya RAN. Ser. Geograficheskaya [Herald of RAS. Series; Geography], 2005, no. 2, pp. 68–76.
 6. Man'shin R.V., Abidov M.Kh. Demograficheskoe razvitie Yuzhnogo federal'nogo okruga [Demographic development of the South Federal district]. Narodonaselenie [Population], 2008, no.2, pp. 81–86.
 7. Mil'chakov M.V. Faktory i dinamika razvitiya depressivnykh regionov i gorodov Rossii: avtoref. dis. ... kand. geogr. nauk: 25.00.24 [Factors and dynamics of development in depressed Russian regions and cities :Ph.D. in Geography dissertation abstract: 25.00.24]. Moscow: MGU im. M. V. Lomonosova, 2012. 25 p.
 8. Mikhel' E.A., Krutova O.S. Migratsionnye protsessy v zerkale transformatsii: prigranichnye regiony Rossii [Migratory processes as mirrored by the transformations: border regions in Russia]. Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz [Economic and social changes: facts, trends, forecast], 2011, no. 2, pp. 86–96.
 9. Mkrtchyan N.V., Karachurina L.V. Migratsionnaya situatsiya v staroosvoennykh regionakh Rossii [Migration situation in depressed Russian regions]. Nauchnye trudy Instituta narodnokhozyaistvennogo prognozirovaniya RAN [Academic papers of RAS Institute of Economic Forecasting], 2006, vol. 4, pp. 535–559.
 10. Rybakovskii L.L. Regional'nyi analiz migratsii [Regional analysis of migration]. Moscow: Statistika, 1973. 159 p.
 11. Rybakovskii O.L. Migratsiya naseleniya postsovetskoi Rossii [Migration in the post-Soviet Russian]. Vestnik Tadzhikskogo gosudarstvennogo universiteta prava, biznesa i politiki. Seriya obshchestvennykh nauk [Bulletin of Tajik State University of Law, Business and Policy. Series: social sciences], 2016, vol. 66, no. 1, pp. 30–37.
 12. Rybakovskii O.L., Sudoplatova V.S. Postoyannaya migratsiya naseleniya rossiiskikh regionov [Constant migration of population in Russian regions]. Narodonaselenie [Population], 2015, no. 3, pp. 4–14.
 13. Ryazantsev S.V. Migratsionnaya situatsiya v Rossii i neftegazovykh regionakh Zapadnoi Sibiri [Migration situation in Russia in oil- and gas-rich regions of Western Siberia]. Bezopasnost' Evrazii [Eurasia security], 2004, no. 3 (17), pp. 164–190.
 14. Ryazantsev S.V. Vnutrirossiiskaya migratsiya naseleniya: tendentsii i sotsial'no-ekonomicheskie posledstviya [Domestic migration: trends and socio-economic consequences]. Voprosy ekonomiki [Economic issues], 2005, no. 7, pp. 37–49.
 15. Sidorenko O.V. Formirovanie selektivnoi regional'noi politiki sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya problemnykh regionov: avtoref. dis. ... dokt. ekon. nauk: 08.00.05. [Development of selective regional policy of the socio-economic development in depressed regions: Doctor of Economics dissertation abstract]. Irkutsk: BGIEP, 2011. 39 p.
 16. Chernyshev K.A. Migratsii naseleniya depressivnogo regiona [Population migration in depressed region]. Narodonaselenie [Population], 2016, vol. 1, no. 1, pp. 52–63.
 17. Brunarska Z. Regional out-migration patterns in Russia. EUI Working Paper RSCAS, 2014. 23 p. Available at: http://cadmus.eui.eu/handle/1814/31382 [Accessed: 01.02.2017].
 18. Judah B. Russia’s Migration Crisis. Survival: Global Politics and Strategy, 2013, vol. 55, no. 6, pp. 123–131.
 19. Kashnitsky I. Cohort Research on Russian Youth Intraregional Migration and Education. Beder Journal of Educational Science, 2013, vol. 4, no. 1, pp. 22–30.
 20. Wegren S., Drury C. Patterns of Internal Migration during the Russian Transition. Journal of Communist Studies and Transition Politics, 2001, vol. 17, no. 4, pp. 15–42.

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today:

View full article