RuEn

Journal section "Social development"

The Infrastructure Support for the Development of the Youth Sector in the Regional Labor Market

Osipova L.B., Kolesnik E.А., Goreva O.М.

Volume 11, Issue 2, 2018

Osipova L.B., Kolesnik E.А., Goreva O.М. The Infrastructure Support for the Development of the Youth Sector in the Regional Labor Market. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2018, vol. 11, no. 2, pp. 175-191. DOI: 10.15838/esc.2018.2.56.12

DOI: 10.15838/esc.2018.2.56.12

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Kolesnik E.A. Revisiting the role of modern institutions in forming the youth sector of the labor market. Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. Sotsial'no-ekonomicheskie i pravovye issledovaniya=Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research, 2015, vol. 1, no. 4(4), pp. 190–199. (In Russian).
 2. Osipova L.B., Enveri L.A. Life strategies of young people: sociological research experience. Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz=Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2016, no. 4 (46), pp. 108–129. (In Russian).
 3. Main areas of activities of the Government of the Russian Federation up to 2018. Available at: http://base.garant.ru/70309020
 4. Varfolomeeva O.A. Molodezh' na rynke truda: Nauchnaya sessiya professorsko-prepodavatel'skogo sostava, nauchnykh sotrudnikov i aspirantov po itogam NIR 2005 goda: sbornik dokladov [The youth on the labor market: scientific session of higher-education teaching personnel, researchers and post-graduate students following the results of R&D in 2005: collection of reports]. Saint Petersburg: Izd-vo SPbUEF, 2005. Pp. 52–56.
 5. Gaisina L.M., Bakhtizin R.N., Mikhaylovskaya I.M., Khairullina N.G., Belonozhko M.L. Social technologies as an instrument for the modernization of social space in the social and labor sphere. Biosciences Biotechnology Research Asia, 2015, vol. 12, no. 3, pp. 2947–2958.
 6. Bourdieu P. Forms of Capital. The Sociology of Economic Life. P:Westview Press, 2001, 344p.
 7. Kolesnik E.A. Importozameshchenie: funktsionirovanie i razvitie rynka truda regiona [Import substitution: functioning and development of the region’s labor market]. Tyumen': TIU, 2017. 167 p.
 8. AgabekyanR.L. Russian labor market: features, problems and prospects: monograph. Krasnodar: Publishinghouse – South, 2014, 208 p.
 9. Ilyshev A. Demographic program:: priorities and implementation mechanism. Ekonomist=Economist, 2008, no. 6, pp. 46–52. (In Russian).
 10. Gaisina L.M., Bakhtizin R.N., Mikhaylovskaya I.M., Khairullina N.G., Belonozhko M.L. Sociological evaluation of effectiveness of labor workers' behavior. Biosciences Biotechnology Research Asia, 2015, vol. 12, no. 3, pp. 3091–3100.
 11. Kislyakov P., ShmelevaE., SilaevaO., Belyakova N., Kartashev V. Indices of socio-emotional wellbeing of youth: evaluation and directions of improvement. Available at: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/ref/2016/06. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20162801056
 12. Krinitcyna Z.V., Menshikova E.V. Discrimination Issues in the Process of Personnel Selection. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 2015, vol. 166, pp. 12–17.
 13. Labor and employment in Russia: statistics book. Rosstat. Moscow, 2017. 261 p.
 14. Tavokin E.P. Russian youth in the labor market in the expert assessments. Monitoring obshchestvennogo mneniya=The monitoring of public opinion: economic and social changes journal, 2016, no. 2 (132), p.176. (In Russian).
 15. Krivutsa P.V. Osobennosti obespecheniya zanyatosti molodezhi v usloviyakh rynochnoi ekonomiki: avtoref. dis. … kand. ekon. nauk: 08.00.05 [The peculiarities of ensuring youth employment amid market economy: Ph.D. in Economics dissertation abstract: 08.00.05]. December 18th, 2008. Moscow, 2008. P.13.
 16. Tsygankova I.V. Kachestvo trudovoi zhizni molodezhi Rossii: kontseptual'nye osnovy formirovaniya: avtoref. dis. … dok. ekon. nauk: 08.00.05 [The quality of work life of the youth in Russia: conceptual framework of formation: Doctor of Economics dissertation abstract: 08.00.05]. March, 12th, 2009. Moscow, 2009. P.30.
 17. Il'inskii I.M. Molodezh' i molodezhnaya politika. Filosofiya. Istoriya. Teoriya [The youth and youth policy. Philosophy. History. Theory]. Moscow: Golos, 2007. P. 100.
 18. Alekseev M.S. Sovershenstvovanie rynochnoi infrastruktury v usloviyakh perekhodnogo protsessa [Improving the market infrastructure amid the transition process]. Proceedings of the Research Conference “XXI century – development of social institutions in Russian”. Moscow, 2007. Pp. 72–73.
 19. Zbyshko B.G. Regulirovanie sotsial'no-trudovykh otnoshenii v Rossii (mezhdunarodnyi i natsional'nyi aspekt) [Management of the socio-labor relations in Russia (international and national aspect)]. Moscow: “Sotsial'noe strakhovanie”, 2004. 392 p.
 20. Rosenstein-Rodan P. The Notes of theory of the «Big Puc» in economic development for Latin America. London-N.Y, 1961, pp. 29–42.
 21. Kiperman G.Ya. (Ed.). Rynochnaya ekonomika: slovar' [Market economy: dictionary]. Moscow: Respublika, 1993. Pp. 183–184.
 22. Alekseev M.S. Sovershenstvovanie rynochnoi infrastruktury v usloviyakh perekhodnogo protsessa [Improving the market infrastructure amid the transition process]. Proceedings of the Research Conference “XXI century – development of social institutions in Russian”. Moscow, 2007. Pp. 72–73.

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today:

View full article