RuEn

Journal section "Issues of efficiency of research activity"

Economic journal: problems and prospects of promotion at the national and international level

Tret’yakova O.V.

3 (33), 2014

Tret’yakova O.V. Economic journal: problems and prospects of promotion at the national and international level. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2014, no. 3 (33), pp. 209-222. DOI: 10.15838/esc/2014.3.33.16

DOI: 10.15838/esc/2014.3.33.16

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Balatsky E.V. Rol’ akademicheskikh zhurnalov: period neopredelennosti [The Role of Academic Journals: A Period of Uncertainty]. Zhurnal novoi ekonomicheskoi assotsiatsii [The Journal of the New Economic Association], 2011, no.12, pp. 164-166.
 2. Ilyin V.A. Ot glavnogo redaktora [From the Chief Editor]. Ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz [Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast], 2008, no.1, pp. 3-4.
 3. Kirillova O.V. Redaktsionnaya podgotovka nauchnykh zhurnalov po mezhdunarodnym standartam. Rekomendatsii eksperta BD Scopus [Editorial Preparation of Scientific Journals according to International Standards. Recommendations of the Scopus Database Expert]. Moscow, 2013.
 4. Kleiner G.B. Missiya akademicheskogo zhurnala: mezhdu fundamental’nost’yu i aktual’nost’yu [The Mission of an Academic Journal: Between Fundamental Approach and Topicality]. Zhurnal novoi ekonomicheskoi assotsiatsii [The Journal of the New Economic Association], 2011, no.12, pp. 171-173.
 5. Minakir P.A. Publikovat’ nel’zya otklonit’ [To Publish Impossible to Reject]. Zhurnal novoi ekonomicheskoi assotsiatsii [The Journal of the New Economic Association], 2011, no.12, pp. 177-179.
 6. Pislyakov V.V. Metody otsenki nauchnogo znaniya po pokazatelyam tsitirovaniya [Methods of Evaluating Scientific Knowledge by Citation Indicators]. Sotsiologicheskii zhurnal [Sociological Journal], 2007, no.7, pp. 128-140.
 7. Polterovich V.M. Missiya ekonomicheskogo zhurnala i institut retsenzirovaniya [The Mission of an Economic Journal and the Institution of Refereeing]. Zhurnal novoi ekonomicheskoi assotsiatsii [The Journal of the New Economic Association], 2011, no.12, pp. 194-197.
 8. Privetstvie vitse-prezidenta RAN akademika A.D. Nekipelova [Welcome Address by RAS Vice-President, Academician A.D. Nekipelov]// Ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz [Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast], 2008, no.1, pp. 8-9.
 9. Tatarkin A.I. Akademicheskii zhurnal: kakim on viditsya iz regionov [An Academic Journal as Seen from the Country Regions]. Zhurnal novoi ekonomicheskoi assotsiatsii [The Journal of the New Economic Association], 2011, no.12, pp. 182-185.
 10. Tret’yakova O.V., Kabakova E.A. Vozmozhnosti i perspektivy ispol’zovaniya indeksov tsitirovaniya v otsenke rezul’tatov deyatel’nosti nauchnogo uchrezhdeniya [Opportunities for and Prospects of Using Citation Indices in Evaluating the Performance of Research Institution]. Ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz [Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast], 2013, no.6 (30), pp. 169-179.
 11. Axarloglou K., Theoharakis V. Diversity in economics: An analysis of journal quality perceptions. Journal of the European Economic Association, 2003, no.1 (6), pp. 1402-1423.
 12. Bräuninger M., Haucap J. Reputation and Relevance of Economics Journals. Kyklos, 2003, no.56 (2), pp. 175-198.
 13. Garfield E. The Agony and the Ecstasy – the History and the Meaning of the Journal Impact Factor. Report at the Fifth International Congress on Peer Review in Biomedical Publication. Chicago, 2005. Available at: http://garfield. library.upenn.edu/papers/jifchicago2005.pdf
 14. Kodrzycki Y.K., Pingkang Yu. New Approaches to Ranking Economics Journals. Contribution to Economic Analysis and Policy, 2006, vol. 5, art. 24.
 15. Liebowitz S.J., Palmer J.P. Assessing the Relative Impacts of Economics Journals. Journal of Economic Literature, 1984, no.22 (1), pp. 77-88.

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today:

View full article