RuEn

Journal section "Modeling and informatics"

Modeling of economic systems with Petri nets

Skorodumov P.V.

4 (34), 2014

Skorodumov P.V. Modeling of economic systems with Petri nets. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2014, no. 4 (34), pp. 253-259. DOI: 10.15838/esc/2014.4.34.22

DOI: 10.15838/esc/2014.4.34.22

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Dukhanov A. V., Medvedeva O. N. Imitatsionnoe modelirovanie slozhnykh sistem: kurs lektsii [Simulation Modeling of Complex Systems: a Course of Lectures]. Vladimir: VGU, 2010. 118 p.
 2. Kobelev N. B. Osnovy imitatsionnogo modelirovaniya slozhnykh ekonomicheskikh system [Bases for Simulation Modeling of Complex Economic Systems]. Moscow: Delo, 2003. 336 p.
 3. Kotov V. E. Seti Petri [Petri Nets]. Moscow: Nauka, 1984. 160 p.
 4. Lychkina N. N. Dinamicheskoe imitatsionnoe modelirovanie razvitiya sotsial’no-ekonomicheskikh sistem i ego primenenie v informatsionno-analiticheskikh resheniyakh dlya strategicheskogo upravleniya [Dynamic Simulation Modeling of Socio-Economic Systems and its Application in Information-Analytical Solutions for Strategic Management]. Available at: http://strategybusiness.ru/dinamika-soczialno-ekonomicheskix-sistem/dinami-cheskoe-imitaczionnoe-modelirovanie-razvitiya-soczialno-ekonomicheskix-sistem-i-ego-primenenie-v-informaczionno-analiticheskix-resheniyax-dlya-strategicheskogo-upravleniya.html.
 5. Mal’kov M. V., Malygina S. N. Seti Petri i modelirovanie [Petri Nets and Modeling]. Available at: http://cyber-leninka.ru/article/n/seti-petri-i-modelirovanie.
 6. Peterson J. Teoriya setei Petri i modelirovanie system [Petri Net Theory and the Modelling of Systems]. Moscow: Mir, 1984. 264 p.
 7. Poleshchuk N. A. Modelirovanie zatrat v ekonomicheskikh sistemakh s pomoshch’yu setei Petri [Cost Modelling in Economic Systems Using Petri Nets]. Available at: http://www.marketing-mba.ru/article/v4_11/Paliashchuk.pdf.
 8. Repin V. V., Eliferov V. G. Protsessnyi podkhod k upravleniyu. Modelirovanie biznes-protsessov [Process Approach to Management. Modeling of Business Processes]. Moscow: Mann, Ivanov i Ferber, 2013. 544 p.
 9. Skorodumov P. V. Modelirovanie slozhnykh dinamicheskikh sistem na baze vlozhennykh gibridnykh setei Petri [Modeling of Complex Dynamic Systems on the Basis of Nested Hybrid Petri Nets]. Sistemy upravleniya i in-formatsionnye tekhnologii: nauchno-tekhnicheskii zhurnal [Management Systems and Information Technologies: Research and Technology Journal]. Moskow; Voronezh: Nauchnaya kniga, 2008, pp. 182-187.
 10. Skorodumov P. V. Modelirovanie tekhnologicheskikh protsessov v terminakh setei Petri [Modeling of Technological Processes in Terms of Petri Nets]. Nauchnye aspekty innovatsionnykh issledovanii: materialy I Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Scientific Aspects of Innovation Research: Materials of the First International Research-to-Practice Conference]. Samara: OOO “Insoma-press”, 2013, pp. 30-34.
 11. Chernyshova N.N. Imitatsionnoe modelirovanie biznes-protsessov: ucheb.-metod. posobie [Simulation Modeling of Business Processes: Study Guide]. Nizhnii Novgorod: NGU im. Lobachevskogo, 2010. 28 p.

View full article

-->