RuEn

Journal section "Development strategy"

Research of the prerequisites for setting and implementing strategic objectives of Northern cities’ sustainable development

Didyk V.V.

2 (10), 2010

Didyk V.V. Research of the prerequisites for setting and implementing strategic objectives of Northern cities’ sustainable development. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2010, no. 2 (10)

Abstract   |   Authors   |   References
  1. Goroda Evropy na puti k ustoychivomu razvitiyu (Olborgskaya Hartiya). 1994 [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.ecology.donbass.com/articles­pdf/aalborgcharter_russian.pdf
  2. Rohchin, V.E. Strategicheskoe planirovanie razvitiya gorodov Rossii: sistemnyy podhod / V.E. Rohchin, S.F. Zhilkin, K.N. Znamenskaya. – SPb.: IRE RAN, Skifiya­print, 2004. – 276 s.
  3. Murmanskaya oblast v XXI veke: tendencii, faktory i problemy socialno­ekonomicheskogo razvitiya: koll. monografiya. – Apatity: Izd­vo Kolskogo NC RAN, 2009. – S. 19.
  4. Alekseev, O.B. Strategicheskoe upravlenie v gosudarstvennom i municipalnom sektore [Elektronnyy resurs ] / O.B. Alekseev. – Rezhim dostupa: www.interned.ru/articles/other/strategicheskoe_ypr.htm#

View full article

-->