RuEn

Journal section "Social development"

Life Strategies of Young People: Sociological Research Experience

Osipova L.B., Enveri L.A.

4 (46), 2016

Osipova L.B., Enveri L.A. Life Strategies of Young People: Sociological Research Experience. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2016, no. 4 (46), pp. 108-129. DOI: 10.15838/esc.2016.4.46.6

DOI: 10.15838/esc.2016.4.46.6

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Abul'khanova-Slavskaya K.A. Strategii zhizni [Life strategies]. Moscow: Mysl', 1991. p. 67. (In Russian).
 2. Volokitina A.A. Zhiznennye strategii molodezhi v usloviyakh professional'nogo vybora [Life strategies of young people in the context of vocational choice]. Sotsiologiya i zhizn' [Life and social studies], 2010, no. 4, pp. 217–221. (In Russian).
 3. Golovakha E.I. Zhiznennaya perspektiva i tsennostnye orientatsii lichnosti [Life procpects and values of the personality]. Psikhologiya lichnosti v trudakh otechestvennykh psikhologov [Personality psychology in the works of Russian psychologists]. Saint Petersburg, 2000. Pp. 266–267. (In Russian).
 4. Golikova S.V. et al. Gumanitarnye problemy sovremennosti: chelovek i obshchestvo [Modern humanitarian problems]. Novosibirsk: Izdatel'stvo TsRNS, 2014. 248 p. (In Russian).
 5. Dobren'kov V.I., Kharcheva V.G. Sotsial'naya zashchita naseleniya RF: analiz rezul'tatov sotsiologicheskogo oprosa [Social protection for the population of the Russian Federation: analysis of sociological survey]. Vestnik Moskovskogo universiteta [MSU Vestnik], 1996, no.3, pp. 17–28. (In Russian).
 6. Zubok Yu.A. Risk v sotsial'nom razvitii molodezhi [Risk in the social development of young people]. Sotsial'no-gumanitarnye znaniya [Socio-humanitarian knowledge], 2003, no.1, pp. 147–162. (In Russian).
 7. Lisovskii V.T. Dukhovnyi mir i tsennostnye orientatsii molodezhi Rossii [The inner world and system of values of Russian young people]. Saint Petersburg: SPbGUP, 2000. 519 p. (In Russian).
 8. Naumova N.F. Zhiznennye strategii v perekhodnom obshchestve [Life strategies in a transitional society]. Sotsiologicheskii zhurnal [Sociological Journal], 1995, no. 2, p. 54. (In Russian).
 9. Leonidova G.V., Ustinova K.A. Zanyatost' molodezhi kak uslovie modernizatsii sotsial'no-trudovoi sfery [Youth employment as a condition of the social-labour sphere modernization]. Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz [Economic and social changes: facts, trends, forecast], 2013, no.2 (26), pp. 101–109. (In Russian).
 10. Leont'ev D.A. Ot sotsial'nykh tsennostei k lichnostnym: sotsiogenenez i fenomenologiya tsennostnoi regulyatsii deyatel'nosti [From social to individual values: sociogenesis and phenomenology of value regulation of activity]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14: Psikhologiya [MSU Vestnik. Series 14. Psychology], 1996, no. 4. (In Russian).
 11. Marinov M.B. Transformatsiya strategii zhizni lichnosti v individualiziruyushchem obshchestve [Personal life strategy transformation in an individuating society]. Moscow: Sotsial'no-gumanitarnye znaniya, 2008. p. 41. (In Russian).
 12. Petrovskii A.V. Obshchaya psikhologiya: slovar' [General psychology: dictionary]. Psikhologicheskii leksikon. Entsiklopedicheskii slovar' v shesti tomakh [Psychological vocabulary. Encyclopedic dictionary in 6 volumes]. Moscow: PER SE, 2006. p. 176. (In Russian).
 13. Osipova L.B. Zhiznennye perspektivy tyumenskoi molodezhi [Life prospects Tjumen youth]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education], 2015, no. 1. Available at: http://www.science-education.ru/121-18242 (accessed 02.04.2015). (In Russian).
 14. Prykina L.V., Osipova L.B. Formirovanie zhiznennykh strategii molodezhi [Formation of the youth life strategies]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii “Sotsiologiya. Ekonomika. Politika” [News from higher educational institutions “Sociology. Economics. Politics”], 2014, no. 4 (43), pp. 77–81. (In Russian).
 15. Reznik T.E., Reznik Yu.M. Zhiznennye strategii lichnosti [Personal life strategies]. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological studies], 1995, no. 12, p. 76. (In Russian).
 16. Rutkevich M.N., Zubok Yu.A., Chuprov V.P. Zhiznennye plany molodezhi [Young people’s plans for life]. Sotsiologiya molodezhi: entsiklopedicheskii slovar' [Young people sociology: encyclopedic dictionary]. Moscow: Academia, 2009. p. 418. (In Russian).
 17. Sillaste G.G. Molodezh'. Selo. Bezopasnost' [Young people. Village. Security]. Bezopasnost' Evrazii [Eurasian security], 2003, no.4, pp. 4–15. (In Russian).
 18. Frager R., Fadiman J. Lichnost': teorii, uprazhneniya, eksperimenty [Personality and personal growth]. Saint Petersburg: Praim-Evroznak, 2008. 704 p. (In Russian).
 19. Hjelle L., Zigler D. Teorii lichnosti. Osnovnye polozheniya, issledovaniya i primenenie [Personality theories: basic assumptions, research, and applications]. Saint Petersburg: Piter Press, 2008. 607 p. (In Russian).
 20. Cherednichenko G.A. Molodezh' Rossii. Sotsial'nye orientatsii i zhiznennye puti [Russian young people: social orientations and life trajectories]. Saint Petersburg, 2004. p. 32. (In Russian).
 21. Shlapak N.A. Kategoriya “zhiznennye plany” [“Plans for life” category]. Filosofskie nauki [Russian journal of philosophical sciences], 1974, no. 5, pp. 139–142. (In Russian).
 22. Enveri L.A., Osipova L.A. Zhiznennye strategii sovremennoi molodezhi [Life strategies of modern young people]. Vestnik Vyatskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta [Bulletin of Vyatka State University of Humanities], 2012, no. 4 (4), pp. 106–109. (In Russian).

View full article

-->