RuEn

Journal section "Young researchers"

THEORETICAL ASPECTS OF APPLICATION OF TEMPORAL RELATIONAL DB TO STORE THE SOCIAL AND ECONOMIC INFORMATION

Savonov V.С.

2 (14), 2011

Savonov V.С. THEORETICAL ASPECTS OF APPLICATION OF TEMPORAL RELATIONAL DB TO STORE THE SOCIAL AND ECONOMIC INFORMATION. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2011, no. 2 (14)

Abstract   |   Authors   |   References
  1. Snodgrass, R.T. Developing time-oriented database application in SQL / R.T. Snodgrass. – San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 2000.
  2. Futi, K. Yazyki programmirovaniya i shemotehnika SBIS: per. s yapon. / K. Futi, N. Sudzuki. – M.: Mir, 1988. – 224 s.
  3. PostgreSQL 8.2.0 Documentation [Elektronnyy resurs] // PostgreSQL. – Rezhim dostupa: http://www.postgresql.org/files/ documentation/pdf/8.2/ postgresql-8.2-A4.pdf
  4. Obrazovanie, nauka, biznes: osobennosti regionalnogo razvitiya i integracii: sb. trudov Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferencii. – Cherepovec: IMIT SPbGPU, 2005. – 344 s.
  5. Poray, D.S. Realizaciya koncepcii temporalnoy bazy dannyh sredstvami relyacionnoy SUBD [Elektronnyy resurs] / D.S. Poray, A.V. Solovev, G.V. Korolkov.– Rezhim dostupa: ftp://ftp.dol.ru/pub/users/ cgntv/download/sbornic/sbornic5/Doc8.doc

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today:

View full article