RuEn

Journal section "Young researchers"

RISING IN LABOUR POTENTIAL: THE ROLE OF WAGES

Rossoshanskaya E.A.

2 (14), 2011

Rossoshanskaya E.A. RISING IN LABOUR POTENTIAL: THE ROLE OF WAGES. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2011, no. 2 (14)

Abstract   |   Authors   |   References
  1. Zarabotnaya plata v mire: Doklad Mezhdunarodnoy organizacii truda. – Moskva, 2010. – 123 s.
  2. Gulin, K.A. Trudovoy potencial regiona / K.A. Gulin, A.A. Shabunova, E.A. Chekmareva; pod ruk. d.e.n., prof. V.A. Ilina. – Vologda: ISERT RAN, 2009. – 84 s.
  3. Kachestvo naseleniya / pod red. N.M. Rimashevskoy, V.G. Kopninoy. – M.: ISEPN, 1993. – 185 c.
  4. Maslova, I.S. Trudovoy potencial sovetskogo obschestva: voprosy teorii i metodologii issledovaniya / I.S. Maslova. – M., 1987. – 32 s.
  5. Rimashevskaya, N.M. O metodologii opredeleniya kachestvennogo sostoyaniya naseleniya / N.M. Rimashevskaya // Demografiya i sociologiya. – 1993. – Vyp. 6. – S. 7-21.
  6. Skarzhinskiy, M.I. Trudovoy potencial socialisticheskogo obschestva / M.I. Skarzhinskiy, I.Yu. Balandin, A.I. Tyazhov. – M.: Ekonomika, 1987. – 102 s.
  7. Soboleva, I. Realizaciya trudovogo potenciala / I. Soboleva, I. Maslova, S. Belozerova // Chelovek i trud. – 2006. – № 9.
  8. Trudovoy potencial regiona: sostoyanie i razvitie / V.A. Ilin, K.A. Gulin, G.V. Leonidova, V.V. Davydova. – Vologda: VNKC CEMI RAN, 2004. – 107 s.

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today:

View full article