RuEn

Journal section "Innovative development"

Analysis of Innovation Potential of Northern Russian Regions

Gadzhiev Y.A., Styrov M.M., Kolechkov D.V., Shlyakhtina N.V.

6 (48), 2016

Analysis of Innovation Potential of Northern Russian Regions / Gadzhiev Y.A., Styrov M.M., Kolechkov D.V., Shlyakhtina N.V.. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2016, no. 6 (48), pp. 236-254. DOI: 10.15838/esc.2016.6.48.13

DOI: 10.15838/esc.2016.6.48.13

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Bakhtizin A.R., Sravnitel'nye otsenki innovatsionnogo potentsiala regionov Rossiiskoi Federatsii [Comparative assessment of innovation potential of the Russian regions]. Problemy prognozirovaniya [Issues of forecasting], 2010, no. 3, pp. 73–81. (In Russian)
 2. Belyaev O.G., Kornilov D.A. Otsenka innovatsionnogo potentsiala ekonomicheskikh sistem [Estimation of innovative potential of economic systems]. Upravlenie ekonomicheskimi sistemami [Management of economic systems], 2012, no. 3. Available at: http://www.uecs.ru/innovacii-investicii/item/1205-2012-03-30-11-27-38. (In Russian)
 3. Berezikova E.N., Noskova E.S. Innovatsionnyi potentsial regionov Rossiiskogo Severa: tendentsii razvitiya [Innovation potential of Russian Northern regions: development trends]. Ekonomika regiona [Regional economics], 2008, no. 2, pp. 252–256. (In Russian)
 4. Bortnik I.M., Senchenya G.I., Mikheeva N.N. et al. Sistema otsenki i monitoringa innovatsionnogo razvitiya regionov Rossii [System of assessment and monitoring of innovative development of the Russian regions]. Innovatsii [Innovations], 2012, no. 9, pp. 25–38. (In Russian)
 5. Buryi O.V., Kalinina A.A., Lukanicheva V.P. Rol' toplivnogo sektora subarkticheskikh raionov v ekonomike Respubliki Komi [The role of the fuel sector of subarctic regions in the Komi Republic economy]. Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz [Economic and social changes: facts, trends, forecast], 2013, no. 5 (29), pp. 65–76. (In Russian)
 6. Volkova N.N., Romanyuk E.I. Metodika reitingovaniya regionov Rossii po urovnyu innovatsionnogo razvitiya [Methodology of ranking Russian regions by level of innovative development]. Perspektivy innovatsionnogo razvitiya rossiiskikh regionov [Prospects for innovative development of the Russian regions]. Moscow: Institut ekonomiki RAN, 2012, pp. 282–306. (In Russian)
 7. Gadzhiev Yu.A., Akopov V.I., Styrov M.M. Prostranstvennye razlichiya nauchno-innovatsionnogo potentsiala regionov Severa Rossii [Spatial distinctions of scientifically-innovative potential of regions of the North of Russia]. Regional'naya ekonomika [Regional economics: theory and practice], 2009, no. 34 (127), pp. 26–34. (In Russian)
 8. Gadzhiev Yu.A., Akopov V.I., Styrov M.M. Mezhregional'nye razlichiya v nauchno-innovatsionnom potentsiale Rossiiskoi Federatsii [Science-and-innovation potential of the Russian Federation: interregional differences]. Obshchestvo i ekonomika [Society and economics], 2009, no. 2, pp. 156–179. (In Russian)
 9. Galetskaya R.A. Innovatsii v strategicheskom planirovanii regionov s nizkim urovnem innovatsionnogo razvitiya [Innovations in strategic planning of regions with low level of economic development]. Ekonomika. Nalogi. Pravo [Economics.Taxes.Law], 2012, no. 4, pp. 41–50. (In Russian)
 10. Golichenko O.G. Osnovnye faktory razvitiya natsional'noi innovatsionnoi sistemy [The main factors in the development of the national innovation system]. Innovatsii [Innovations], 2012, no. 5 (163), pp. 4–18. (In Russian)
 11. Goncharova E.B., Dronenko D.M. Razvitie innovatsionnogo potentsiala territorii (regional'nyi i munitsipal'nyi aspekty) [The development of the territory’s innovation potential (regional and municipal aspects)]. Volgograd: IUNL VolgGTU, 2013. 172 p. (In Russian)
 12. Zhukovskaya V.M., Muchnik I.B. Faktornyi analiz v sotsial'no-ekonomicheskikh issledovaniyakh [Factor analysis in socio-economic research]. Moscow: Statistika, 1976. 150 p. (In Russian)
 13. Ivanov V.A., Lazhentsev V.N., Mikusheva T.Yu. Agrarnyi sektor Severa Rossii v usloviyakh prisoedineniya k VTO [The agrarian sector of the Russian North in conditions of entry into the WTO]. Ekonomika regiona [Regional economy], 2013, no.3, pp. 222–232. (In Russian)
 14. Komkov N.I., Krotova M.V. Innovatsionno-tekhnologicheskie faktory i perspektivy razvitiya ekonomiki na osnove resursno-innovatsionnoi strategii [Innovation and technological factors and economic development prospects based on the resource-innovation strategy]. Nauchnye trudy: Institut narodnokhozyaistvennogo prognozirovaniya RAN [Scientific Articles – Institute of Economic Forecasting RAS], 2014, no. 12, pp. 226–244. (In Russian)
 15. Litvinenko I.L. Arkhitektura postroeniya i otsenka innovatsionnogo potentsiala regiona [Building and the evaluation of regional innovative potential]. Kreativnaya ekonomika [Creative economics], 2015, volume 9, no. 7, pp. 815–836. (In Russian)
 16. Lukovtseva A.K. Formirovanie innovatsionnogo potentsiala sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Yuzhnogo federal'nogo okruga Rossiiskoi Federatsii [Development of innovation potential of the socio-economic development of the Southern Federal District of the Russian Federation]. Moscow: Dashkov i K°, 2012. 488 p. (In Russian)
 17. Matveev O.A. Innovatsionnoe razvitie regionov Severa: sostoyanie i perspektivy [Innovation development of the Northern regions: current state and prospects]. Moscow: Sovremennaya ekonomika i pravo, 2011. 315 p. (In Russian)
 18. Matveikin V.G., Dvoretskii S.I., Min'ko L.V. et al. Innovatsionnyi potentsial: sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya [Innovation potential: current state and development prospects]. Moscow: Mashinostroenie-1, 2007. 284 p. (In Russian)
 19. Mikheeva N.N. Sravnitel'nyi analiz innovatsionnykh sistem rossiiskikh regionov [Comparative analysis of innovative systems in the Russian regions]. Prostranstvennaya ekonomika [Spatial economics], 2014, no. 4, pp. 61–81. (In Russian)
 20. Molchanova N.P., Molchanov I.N. Formirovanie innovatsionnogo potentsiala regionov Rossii [Development of innovation potential of Russian regions]. Nauchnye trudy: Institut narodnokhozyaistvennogo prognozirovaniya RAN [Scientific Articles – Institute of Economic Forecasting RAS], 2015, no. 13, pp. 525–552. (In Russian)
 21. Moskvina O.S. Innovatsionnyi potentsial kak faktor ustoichivogo razvitiya regiona [Innovation potential as a factor in the region’s sustainable development]. Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz [Economic and social changes: facts, trends, forecast], 2005, no. 30, pp. 16–25. (In Russian)
 22. Porfir'ev B.N. “Zelenaya” ekonomika: realii, perspektivy i predely rosta [“Green” economy: realities, prospects and growth ceilings]. Moscow: Moskovskii tsentr Karnegi, 2013. 31 p. (In Russian)
 23. Rumyantsev A.A. Nauchno-innovatsionnoe prostranstvo makroregiona: perspektivy innovatsionnogo razvitiya territorii [Scientific innovation space of a macro-region: innovation development prospects of the territory]. Problemy prognozirovaniya [Issues of forecasting], 2015, no. 4, pp. 85–95. (In Russian)
 24. Savel'eva I.P., Tsalo I.M. Metodika otsenki investitsionnogo potentsiala i innovatsionnoi privlekatel'nosti sub"ektov Rossiiskoi Federatsii [Methodology for the assessment of investment potential and innovative attractiveness of constituent entities of the Russian federation]. Vestnik YuUrGU. Seriya: Ekonomika i menedzhment [Bulletin of the South Ural State University. Series: Economics and management], 2014, volume 8, no. 4, pp. 25–30. (In Russian)
 25. Sorokina A.V. Postroenie indeksa innovatsionnogo razvitiya regionov Rossii [The construction of innovative development of Russian regions]. Moscow: Delo, RANKhiGS, 2013. 230 p. (In Russian)
 26. Styrov M.M., Kolechkov D.V. Investitsionno-innovatsionnaya aktivnost' promyshlennosti severnykh regionov Rossii [Investment and innovation activity of the industry in the northern regions of Russia]. Izvestiya Komi nauchnogo tsentra UrO RAN [Proceedings of the Komi Science Centre of the Ural Division of the Russian Academy of Sciences], 2015, no. 4, pp. 120–129. (In Russian)
 27. Uskov V.S. Otsenka innovatsionnogo potentsiala regionov Severo-Zapadnogo federal'nogo okruga [Assessment of innovation potential of regions of the Northwestern Federal District]. Problemy razvitiya territorii [Problems of territory's development], 2009, no. 45, pp. 94–100. (In Russian)
 28. Shikhverdiev A.P., Vishnyakov A.A., Oganezova N.A. Puti povysheniya ekonomicheskogo rosta [Ways of increasing economic growth]. Korporativnoe upravlenie i innovatsionnoe razvitie ekonomiki Severa: Vestnik Nauchno-issledovatel'skogo tsentra korporativnogo prava, upravleniya i venchurnogo investirovaniya Syktyvkarskogo gosudarstvennogo universiteta [Corporate Governance and innovative economic development of the North: Bulletin of Research Center of Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University], 2016, no. 2, pp. 12–22. (In Russian)
 29. Aarstad J., Kvitastein O.A., Jakobsen S.-E. Related and unrelated variety as regional drivers of enterprise productivity and innovation: A multilevel study. Research Policy, 2016, no. 45, pp. 844–856.
 30. Al-Belushi K., Stead S.M., Burgess J.G. The development of marine biotechnology in Oman: Potential for capacity building through open innovation. Marine Policy, 2015, no. 57, pp. 147–157.
 31. Ezzi F., Jarboui A. Does innovation strategy affect financial, social and environmental performance? Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 2016, no. 21, pp. 14–24.
 32. Hall S., Roelich K. Business model innovation in electricity supply markets: The role of complex value in the United Kingdom. Energy Policy, 2016, no. 92, pp. 286–298.
 33. Kasa R. Approximating innovation potential with neurofuzzy robust model. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, 2015, no. 21, pp. 35–46.
 34. Kelman I., Burns T.R., des Johansson N.M. Islander innovation: A research and action agenda on local responses to global issues. Journal of Marine and Island Cultures, 2015, no. 4, pp. 34–41.
 35. Kinnear S., Ogden I. Planning the innovation agenda for sustainable development in resource regions: A central Queensland case study. Resources Policy, 2014, no. 39, pp. 42–53.
 36. Levidow L., Lindgaard-Jørgensen P., Nilsson Å., S.A., Assimacopoulos D. Process eco-innovation: assessing meso-level eco-efficiency in industrial water-service systems. Journal of Cleaner Production, 2016, no. 110, pp. 54–65.
 37. Moutinho R.F.F Absorptive capacity and business model innovation as rapid development strategies for regional growth. Investigación Económica, 2016, volume LXXV, no. 295, pp. 157–202.
 38. Parrilli M.D., Heras H.A. STI and DUI innovation modes: Scientific-technological and context-specific nuances. Research Policy, 2016, no. 45, pp. 747–756.
 39. Pfotenhauer S.M., Wood D., Roos D., Newman D. Architecting complex international science, technology and innovation partnerships (CISTIPs): A study of four global MIT collaborations. Technological Forecasting & Social Change, 2016, no. 104, pp. 38–56.
 40. Schut M., Astenc P., Okafor C., Hicintuka C., Mapatano S., Nabahungu N.L., Kagabog D., Muchunguzi P., Njukwe E., Dontsop-Nguezet P.M., Sartas M., Vanlauwe B. Sustainable intensification of agricultural systems in the Central African Highlands: The need for institutional innovation. Agricultural Systems, 2016, no. 145, pp. 165–176.
 41. Uyarra E., Shapira P., Harding A. Low carbon innovation and enterprise growth in the UK: Challenges of a place-blind policy mix. Technological Forecasting & Social Change, 2016, no. 103, pp. 264–272.

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today:

View full article