RuEn

Journal section "Sectoral economic studies"

MODERNIZATION TRENDS OF FORESTRY COMPLEX IN THE REGION (THE KARELIA REPUBLIC’S CASE)

Prokopiev E.A.

3 (15), 2011

Prokopiev E.A. MODERNIZATION TRENDS OF FORESTRY COMPLEX IN THE REGION (THE KARELIA REPUBLIC’S CASE). Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2011, no. 3 (15)

Abstract   |   Authors   |   References
  1. Lesnoy kompleks Respubliki Kareliya: stat. sb. / Kareliyastat. –Petrozavodsk, 2010. – 61 s.
  2. Druzhinin, P.V. Analiz ekonomicheskih usloviy razvitiya lesopromyshlennogo kompleksa Karelii / P.V. Druzhinin // Problemy prognozirovaniya. – 2003. – № 1. – S. 108-117.
  3. Lesnoy kompleks Respubliki Kareliya: sostoyanie i puti razvitiya / pod red. E.G. Nemkovicha, A.F. Kozlova. – Petrozavodsk, 2006. – 171 s.
  4. Lesopromyshlennyy kompleks Respubliki Kareliya (1990–1999 gg.) / pod red. E.G. Nemkovicha, A.M. Cypuka, A.I. Shishkina. – Petrozavodsk: Izd-vo PetrGU, 2000. – 164 s.
  5. LPK Karelii: do prezhnih vysot daleko // Lesprominform. – 2010. – № 3. – S. 20-22.
  6. Shishulina, Z.I. Razvitie lesopromyshlennogo kompleksa Respubliki Kareliya: tendencii i perspektivy / Z.I. Shishulina // Ekonomicheskie i socialnye peremeny: fakty, tendencii, prognoz. – 2008. – № 3. – S. 32-39.
  7. Statistical yearbook of Finland / Tilastokeskus. – Helsinki, 2009. – 713 s.
  8. Basics of forest industry [Elektronnyy resurs] / Forest Industries Statistics Service Tilda. – URL: http://www.forestindustries.fi/ statistics/Tilastokuviot/Basics/Forms/ AllItems.aspx (data obrascheniya: 23.11.2010).

View full article

-->