RuEn

Journal section "Social development"

Civil Online Examination of the Work of Regional Management Systems in the Context of Socio-Cultural Modernization Processes in the Region

Tikhonov A.V., Bogdanov V.S., Guseinova K.E.

Volume 10, Issue 1, 2017

Tikhonov A.V., Bogdanov V.S., Guseinova K.E. Civil Online Examination of the Work of Regional Management Systems in the Context of Socio-Cultural Modernization Processes in the Region. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2017, vol. 10, no. 1, pp. 101-123. DOI: 10.15838/esc.2017.1.49.6

DOI: 10.15838/esc.2017.1.49.6

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Akhiezer A., Klyamkin I., Yakovenko I. Istoriya Rossii: konets ili novoe nachalo? [History of Russia: the end or a new beginning?]. Moscow: Novoe izdatel'stvo, 2005. 708 p. (In Russian).
 2. Bessonova O.E. Obshchaya teoriya institutsional'nykh transformatsii: paradigmal'noe pereosmyslenie tsivilizatsionnogo razvitiya Rossii [General theory of institutional transformation: rethinking the paradigm of civilizational development of Russia]. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological studies] 2008, no. 1, pp. 13-23. (In Russian).
 3. Wallerstein I. Rossiya i kapitalisticheskaya mir-ekonomika [Russia and the capitalist world-economy]. Svobodnaya mysl' [Free thought], 1996, no. 5, pp. 30–42. (In Russian).
 4. Grigor'eva L.M., Bobyleva S.N. Doklad o chelovecheskom razvitii v Rossiiskoi Federatsii za 2015 god [Human development report 2015 for the Russian Federation]. Moscow, 2015. 260 p. (In Russian).
 5. Davydov A.P. Sotsiokul'turnyi analiz sotsial'noi dinamiki Rossii (predmet i osnovy metodologii) [Socio-cultural analysis of the social dynamics of Russia (the subject and basics of the methodology)]. Teoriya, metodologiya i istoriya sotsiologii: pril. k zhurn. “Filosof. nauki”: spets. vypusk [Theory, methodology and history of sociology: Supplement to the journal “Philosophical sciences: special edition”]. Moscow: Gumanitarii, 2012. 48 p. (In Russian).
 6. Ilyin V.A. Sotsiologiya regiona: opyt prikladnykh izmerenii [Sociology of the region: the experience of applied measurements]. Rossiiskoe obshchestvo: transformatsii v regional'nom diskurse (itogi 20-letnikh izmerenii): monografiya [Russian society: transformation in the regional discourse (the results of 20 years of measurements): monograph]. Team of authors; under the scientific supervision of RAS Academician Doctor of Philosophy M.K. Gorshkov and Doctor of Economics Professor V.A. Ilyin. Vologda: ISERT RAN, 2015. Pp. 45-74. (In Russian).
 7. Kordonskii S.G. Soslovnaya struktura postsovetskoi Rossii [Social class structure of the post-Soviet Russia]. Moscow: Institut Fonda “Obshchestvennoe mnenie”, 2008. 216 p. (In Russian).
 8. Lane D. Evraziiskaya regional'naya integratsiya kak otvet neoliberal'nomu proektu globalizatsii [Eurasian integration as a response to neo-liberal globalisation]. Mir Rossii [World of Russia], 2015, no. 2, pp. 6-27. (In Russian).
 9. Lapin N.I., Belyaeva L.A. Programma i tipovoi instrumentarii “Sotsiokul'turnyi portret regiona Rossii” (Modifikatsiya – 2010) [Program and standard tools “Socio-cultural portrait of the region” (Modification – 2010)]. Moscow: IF RAN, 2010. 111 p.
 10. Lapin N.I., Belyaeva L.A. Regiony v Rossii: sotsiokul'turnye portrety regionov v obshcherossiiskom kontekste) [Regions in Russia: sociocultural portraits of regions in the all-Russian context)]. Moscow: Academia, 2009. 806 p. (In Russian).
 11. Lapin N.I. Izmerenie modernizatsii rossiiskikh regionov i sotsiokul'turnye faktory ee strategii [Measurement of modernization in the Russian regions and socio-cultural factors in its strategy]. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological studies], 2012, no. 9, pp. 4-24. (In Russian).
 12. Lapin N.I. Krizis tsivilizatsii i gumanisticheskaya modernizatsiya. Ekspertnaya deyatel'nost' [The crisis of civilization and the humanistic modernization. Expert activities]. Available at: http://iph.ras.ru/uplfile/scult/Lapin_2015.pdf. (In Russian).
 13. Lipkin A.I. Rossiya mezhdu nesovremennymi “prikaznymi” institutami i sovremennoi demokraticheskoi kul'turoi [Russia between non-modern “departmental” institutions and modern democratic culture]. Mir Rossii [World of Russia], 2012, no. 4, pp. 40-62. (In Russian).
 14. Markin V.V. Regional'naya struktura rossiiskogo obshchestva: problemy sotsial'nogo vosproizvodstva. Chast' 1. Osnovnye podkhody k analizu sotsial'nogo vosproizvodstva regional'noi struktury rossiiskogo obshchestva: problema kompleksnogo izmereniya [Regional structure of Russian society: problems of social reproduction. Part 1. The main approaches to the analysis of social reproduction of the regional structure of Russian society: the problem of integrated measurement]. Vestnik VEGU [VEGU Herald], 2016, no. 3 (83), pp. 59-73. (In Russian).
 15. Pivovarov Yu.S., Fursov A.I. “Russkaya Sistema” kak popytka ponimaniya russkoi istorii [The “Russian System” as an attempt to understand Russian history]. Polis. Politicheskie issledovaniya [Polis. Political studies], 2001, no. 4, pp. 37-48. (In Russian).
 16. Radaev V.V., Shkaratan O.I. Vlast' i sobstvennost' [Power and property]. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological studies], 1991, no. 1, pp. 50-61. (In Russian).
 17. Sorokin P.A. Chelovek. Tsivilizatsiya. Obshchestvo [Man. Civilization. Society]. Moscow: Politizdat, 1992. 543 p. (In Russian).
 18. Fukuyama F. Konets istorii i poslednii chelovek [The End of History and the Last Man]. Moscow: AST, 2004. 588 p. (In Russian).
 19. Chernysh M.F. Sotsial'nye instituty, mobil'nost' i sotsial'naya spravedlivost': opyt odnogo issledovaniya [Social institutions, mobility and social justice: the experience of one study]. Mir Rossii [World of Russia], 2015, no. 4, pp. 7-28. (In Russian).
 20. He Chuangui. Modernization Science. The Principles and Methods of National Advancement. Springer, 2012. P. 346.
 21. Kirdina S. Economic policy for real sector and R&D financing: basic institutional models. Montenegrin Journal of Economics, 2013, vol. 9, no. 4, pp. 39-52.
 22. Merton R.K. The Thomas Theorem and the Matthew Effect. Social Forces, 1995, vol. 74, no. 2, pp. 379-424.

View full article

-->