RuEn

Journal section "Young researchers"

Domestic Tourism Development in a Region

Leonidova E.G.

Volume 10, Issue 2, 2017

Leonidova E.G. Domestic Tourism Development in a Region. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2017, vol. 10, no. 2, pp. 271-283. DOI: 10.15838/esc.2017.2.50.15

DOI: 10.15838/esc.2017.2.50.15

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Anchukova N.V., Moskvina O.S. Turizm v ekonomike regiona [Tourism in region’s economy]. Vologda: VNKTs TsEMI RAN, 2002. 72 p. (In Russian).
 2. Granberg A.G. Osnovy regional'noi ekonomiki: ucheb. dlya vuzov [Basics of regional economy: textbook for higher education institutions]. 5th edition. Moscow: GU VShE, 2006. 495 p. (In Russian).
 3. Grigorenko T.N., Kaz'mina L.N. Prioritety v oblasti razvitiya vnutrennego i v"ezdnogo turizma Rossii na sovremennom etape [Priorities in domestic and inbound tourism development in Russia at the present stage]. Vestnik natsional'noi akademii turizma [Bulletin of National Tourism Academy], 2015, no. 4, pp. 14–17. (In Russian).
 4. Kvartal'nov V.A. Turizm: uchebnik [Tourism: textbook]. Moscow: Finansy i statistika, 2002. 320 p. (In Russian).
 5. Kosheleva A.I. Turistsko-rekreatsionnyi kompleks Kryma: problemy i perspektivy razvitiya v perekhodnyi period [Tourist and recreational complex of Crimea: problems and prospects of development in the transition period]. Region: ekonomika i sotsiologiya [Region: economics and sociology], 2015, no. 3, pp. 239–254. (In Russian).
 6. Kruzhalin V.I., Kruzhalin K.V., Shabalina N.V. Sostoyanie rossiiskogo turizma, problemy i perspektivy [Current state, problems and prospects of Russian tourism]. Vestnik natsional'noi akademii turizma [Bulletin of National Tourism Academy], 2016, no. 1, pp. 10–13. (In Russian).
 7. Makeeva D.R. Ekonomika turizma Rossii na sovremennom etape: ot vyezdnogo turizma k orientirovannomu na vnutrennii rynok [Russian tourism economy at the present stage: from outbound to the internal focus on the domestic market]. Voprosy regional'noi ekonomiki [Problems of regional economy], 2015, no. 1, pp. 39–48. (In Russian).
 8. Ovcharova L.N. (Ed.). Naselenie Rossii v 2016 godu: dokhody, raskhody i sotsial'noe samochuvstvie. Monitoring NIU VShE. Iyul' 2016 [Russian population in 2016: income, expenditures and social well-being. Moscow Higher School of Economics Monitoring. July 2016]. Moscow: NIU VShE, 2016. (In Russian).
 9. Semenova E.V., Maslova N.V. Problemy razvitiya vnutrennego turizma i nekotorye puti ikh resheniya [Problems of domestic tourism development and some ways of their solution]. Vestnik natsional'noi akademii turizma [Bulletin of National Tourism Academy], 2016, no. 3, pp. 34–36. (In Russian).
 10. Grinberg R.S., Rubinshtein A.Ya., Abalkin L.I., Glaz'ev S.Yu., Makarov V.L. et al. Strategicheskie orientiry ekonomicheskogo razvitiya Rossii [Strategic benchmarks of Russia’s economic development]. Saint-Petersburg: Aleteiya, 2010. 664 p. (In Russian).
 11. Ilyin V.A., Plekhanov Yu.N., Uskova T.V., Selyakova S.A., Dubinicheva L.V., Markov K.V., Bogacheva E.N. Strategiya razvitiya turizma v Vologodskoi oblasti [Tourism development strategy in the Vologda Oblast]. Vologda: VNKTs TsEMI RAN, 2009. 187 p. (In Russian).
 12. Tatarkin A.I., Bimatov M.R. Otsenka investitsionnykh potrebnostei sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya regiona [Assessment of investment needs of the region’s socio-economic development]. Zhurnal ekonomicheskoi teorii [Russian journal of economic theory], 2010, no. 2, pp. 29–33. (In Russian).
 13. Uskova T.V., Dubinicheva L.V., Orlova V.S. Sotsial'no-ekonomicheskii resurs turizma: monografiya [Socio-economic tourist resources: monograph]. Vologda: ISERT RAN, 2011. 182 p. (In Russian).
 14. Gulin K.A. K voprosu o sotsial'no-ekonomicheskoi modernizatsii rossiiskikh regionov [On the issue of socio-economic modernization of Russian regions]. Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz [Economic and social changes: facts, trends, forecast], 2012, no. 4 (22), pp. 42–58. (In Russian).
 15. Lukin E.V., Vorontsova T.V., Smirnova T.G. Problemy ekonomicheskogo rosta territorii: monografiya [Problems of territories’ economic growth: monograph]. Under academic supervision of Uskova T.V. Vologda: In-t sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya territorii RAN, 2013. 170 p. (In Russian).
 16. Chernikova L.I., Faizova G.R. K voprosu pereorientatsii na vnutrennii turizm [On the re-focusing on domestic tourism]. Finansovaya analitika: problemy i resheniya [Financial Analytics: Science and Experience], 2016, pp. 52–60. (In Russian).
 17. American Express Spending & Saving Tracker. Available at: http://about.americanexpress.com/news/sst
 18. Economic Impact of Travel & Tourism 2015. Available at: http://www.wttc.org/research/economic-research/economic-impact-analysis
 19. Falk J. H., Ballantyne R., Packer J., Benckendorff P. Travel and learning: Aneglected tourism research area. Annals of Tourism Research, 2012, no. 39, pp. 908–927.
 20. International tourism. Available at: http://www.worldbank.org/en/country/russia
 21. Antonakakis N., Dragouni M., Eeckels B., Filis G. Tourism and economic growth: Does democracy matter? Annals of Tourism Research, 2016, no. 39, pp. 231–267.

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today:

View full article