RuEn

Journal section "Socio-economic development strategy"

Strategic Planning – the Way toward Sustainable Development of the Russian Economy

Lenchuk E.B., Filatov V.I.

Volume 11, Issue 4, 2018

Lenchuk E.B., Filatov V.I. Strategic planning – the way toward sustainable development of the Russian economy. Economic and So cial Changes: Facts, Trends, Forecast, 2018, vol. 11, no. 4, pp. 35–47. DOI: 10.15838/esc.2018.4.58.2

DOI: 10.15838/esc.2018.4.58.2

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Ilyin V.A., Morev M.V. The disturbing future of 2024. Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz=Economic and social changes: facts, trends, forecast, 2018, vol. 11, no. 3, pp. 3–24. DOI: 10.15838/esc.2018.3.57.1. (In Russian).
 2. Bukhval'd E.M. Strategic planning in Russia: “To postpone it is impossible to implement”. Regional'naya ekonomika. Yug Rossii=Regional economy. South of Russia, 2016, no. 2 (12), pp. 4–13. (In Russian).
 3. Zaverskii S.M., Kiseleva E.S., Kononova V.Yu., Plekhanov D.A., Churkina N.M. Strategic planning of economic development: international experience and applications for Russia. Vestnik Instituta ekonomiki RAN=Bulletin of RAS Institute of Economics, 2016, no. 2, pp. 22–40. (In Russian).
 4. Lipina S.A., Belyaevskaya-Plotnik L.A., Sorokina N.Yu. Strategic planning in Russia: opportunity and necessity of the application of foreign experience. Regional'naya ekonomika. Yug Rossii=Regional economy. South of Russia, 2018, no. 1(19), pp. 44–52. DOI: https://doi.org/10.15688/re.volsu.2018.1.4
 5. Napier R., Sidle C., Sanaghan P. High impact tools and activities for strategic planning. USR, McGraw-Hill, 1998. 438 p.
 6. OECD Science Technology and Industry Outlook 2014. OECD Publishing, 2014. 480 p.
 7. Karth R. The Effectiveness of Crisis Planning. University of Texas at Arlington, 2011. 38p.
 8. Yulek M. (Ed.). Economic Planning and Industrial Policy in the Globalizing Economy: Concepts, Experience and Prospects. London, Springer, 2015. Pp. 61–76.
 9. Klimenko A.V., Korolev V.A., Dvinskikh D.Yu., Rychkova N.A., Slastikhina I.Yu. Aktual'nyi opyt zarubezhnykh stran po razvitiyu gosudarstvennykh sistem strategicheskogo planirovaniya (Chast' 2) [Relevant experience of foreign countries in development of state systems of strategic planning (Part 2)]. Preprint WP8/2016/04 /. Moscow: VShE, 2016. 40 p.
 10. The Competitiveness and Innovative Capacity of the United States. Pp. 4–6. Available at: https://ru.scribd.com/document/77712003/Competitiveness-and-Innovative-Capacity-of-the-US-USDOC
 11. Dmitriev S.S. The innovation aspect of the US global leadership. In: SShA: vozmozhnosti i predely ekonomicheskogo i politicheskogo liderstva [USA: opportunities and limits of economic and political leadership]. Moscow: IMEMO RAN, 2016. Vol.1, pp. 29–56. (In Russian).
 12. Klimenko A.V., Korolev V.A., Dvinskikh D.Yu., Rychkova N.A., Slastikhina I.Yu. Aktual'nyi opyt zarubezhnykh stran po razvitiyu gosudarstvennykh sistem strategicheskogo planirovaniya (Chast' 2) [Relevant experience of foreign countries in development of state systems of strategic planning (Part 2)]. Preprint WP8/2016/04 /. Moscow: VShE, 2016. 68 p.
 13. Krasnopol'skii B.Kh. Spatial-economic planning: Great Britain’s experience. Prostranstvennaya ekonomika=Spatial economics, 2012, no. 2, pp. 168–173. (In Russian).
 14. Ivanov A.E. Nuzhen poisk novoi modeli gosudarstvennogo upravleniya ekonomikoi [There is a need to search for a new model of state economic planning]. Moscow: Ankil, 2018. 240 s.
 15. Lenchuk E.B., Filatov V.I. The Russian economy: searching for effective strategy. Mir novoi ekonomiki=The world of new economy, 2018, vol. 12, no. 1, pp. 6–21. DOI:10.26794/2220-6469-2018-12-1-6-21. (In Russian).
 16. Senchagov V.K., Ivanov A.E. Law on strategic planning and its implementation objectives. Vestnik Finansovogo universiteta=Bulletin of Financial University, 2015, no. 6 (90), pp. 19–29. (In Russian).
 17. Bukhval'd E.M. Major problems in implementing the system strategic planning in Russia. Ot retsessii k stabilizatsii i ekonomicheskomu rostu: Materialy VIII Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [From recession to stability and economic growth: Proceedings of the VIII International research-to-practice conference]. G.V. Plekhanov Russian University of Economics, 2016. Pp. 16–25.
 18. Smirnova O.O. Osnovy strategicheskogo planirovaniya Rossiiskoi Federatsii [The basics of strategic planning in Russia]. Moscow: Nauka, 2013. 302 p.
 19. Danilin I., Mamed'yarov Z. National technological initiative: a new focus and the challenges to implementing of the Russian innovation policy. God planety: ezhegodnik IMEMO RAN [Year of the Planet: Yearbook. Primakov Institute of World Economy and International Relations (IMEMO)]. Moscow: Ideya-Press, 2016. Pp.121–131.
 20. Glaz'ev S.Yu. Ryvok v budushchee. Rossiya v novykh tekhnologicheskom i mirokhozyaistvennom ukladakh [Market of the future. Russia in new technological and micro-economic modes]. Moscow: Knizhnyi mir, 2018. 768 p.
 21. Lykova L.N. Fiscal institutions of the economy modernization. Rossiiskii ekonomicheskii zhurnal=Russian journal of Economics, 2018, no. 3, pp.101–114. (In Russian).

View full article

-->