RuEn

Journal section "Regional economics"

International and Russian Approaches to Studying the Sustainable Development of Urban Environment: From Theory to Practice

Fauzer V.V., Smirnov A.V.

Volume 16, Issue 1, 2023

Fauzer V.V., Smirnov A.V. (2023). International and Russian approaches to studying the sustainable development of urban environment: From theory to practice. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 16(1), 85–102. DOI: 10.15838/esc.2023.1.85.5

DOI: 10.15838/esc.2023.1.85.5

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Arustamov E.A. (2017). Ratings and criteria for evaluation the ecological state of cities and regions of Russia. Naukovedenie, 9(4) (in Russian).
 2. Bobylev N.G., Gadal S., Konovalova M.O. et al. (2020). Regional ranking of the Arctic zone of the Russian Federation on the basis of the environmental security index. Sever i rynok: formirovanie ekonomicheskogo poryadka, 3(69), 17–40. DOI: 10.37614/2220-802X.2.2020.69.002 (in Russian).
 3. Bobylev S.N., Chereshnya O.Y., Solov’eva S.V. et al. (2018). Indicators for digitalization of sustainable development goals in PEEX Program. Geography, Environment, Sustainability, 11(1), 145¬–156. DOI: 10.24057/2071-9388-2018-11-1-145-156
 4. Bobylev S.N., Kudryavtseva O.V., Solovyova S.V. (2014). Sustainable development indicators for cities. Ekonomika regiona=Economy of Region, 3, 101–110 (in Russian).
 5. Borisova N.G., Grigor’ev M.F., Dragileva L.Yu. et al. (2015). Faktory ustoichivogo razvitiya regionov Rossii: monografiya. Kn. 21 [Factors in Sustainable Development of Russian Regions: Monograph. Book 21]. Novosibirsk: Izdatel’stvo TsRNS.
 6. Camarinha-Matos L.M., Afsarmanesh H. (2010). Active aging roadmap – A collaborative networks contribution to demographic sustain - 200 ability. IFIP Advances in Information and Communication Technology, 336, 46–59. DOI: 10.1007/978-3-642-15961-9_5
 7. Dolgikh E.I., Erlich V.A., Kuznetsova P.O. (2019). Factors determining the potential of sustainable development of Russian cities: External assessment tools and new challenges. In: Papenov K.V., Nikonorov S.M., Sitkina K.S. (Eds.). Ustoichivoe razvitie gorodov: koll. Monografiya [Sustainable Urban Development: Collective Monograph]. Moscow: Ekonomicheskii fakul’tet MGU imeni M.V. Lomonosova (in Russian).
 8. Fauzer V.V. (Ed.). (2018). Demograficheskii i trudovoi faktory ustoichivogo razvitiya severnykh regionov Rossii [Demographic and Labor Factors in Sustainable Development of the Northern Regions of Russia]. Moscow: Ekon-Inform.
 9. Fauzer V.V., Al’zhanova F.G. (2022). The role of the North in demographic dynamics: The Arctic, the North, Kazakhstan (international comparisons). In: Aktual’nye problemy, napravleniya i mekhanizmy razvitiya proizvoditel’nykh sil Severa – 2022: sb. statei VIII Vseros. nauch.-prakt. konferentsii (s mezhdunarodnym uchastiem) (21–23 sentyabrya 2022 g., Syktyvkar): v 2 ch. Ch. I. [Actual Problems, Directions and Mechanisms of Development of the Productive Forces of the North – 2022: Collection of Articles of the 8th All-Russian Scientific and Practical Conference (with International Participation) (September 21–23, 2022, Syktyvkar): In 2 Parts. Part 1]. Irkutsk: Maksima (in Russian).
 10. Fauzer V.V., Lytkina T.S., Smirnov A.V. (2018а). Sustainable development of the northern regions: Population dimension. Ekonomika regiona=Economy of Region, 4, 1370–1382. DOI: 10.17059/2018-4-24 (in Russian).
 11. Fauzer V.V., Smirnov A.V., Lytkina T.S., Fauzer G.N. (2018b). Sustainable development in Russia’s Northern regions: Labor dimension. Ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz=Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 11(5), 120–136. DOI: 10.15838/esc.2018.5.59.8 (in Russian).
 12. Fauzer V.V., Smirnov A.V., Lytkina T.S., Fauzer G.N. (2021). Urban agglomerations in the settlement system of the north of Russia. Ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz=Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 14(4), 77–96. DOI: 10.15838/esc.2021.4.76.5 (in Russian).
 13. Gil’en M. (2022). 2030: Kak sovremennye trendy vliyayut drug na druga i na nashe budushchee [2030: How Modern Trends Affect Each Other and Our Future]. Moscow: Al’pina Pablisher.
 14. Gutman S.S., Basova A.A. (2017). Indicators of sustainable development of Russia Federation Arctic zone: Problems of selection and measurement. Arktika: ekologiya i ekonomika=The Arctic: Ecology and Economy, 4, 32–48. DOI: 10.25283/2223-4594-2017-4-32-48 (in Russian).
 15. Papenov K.V., Nikonorov S.M., Sitkina K.S. (Eds.). (2019). Ustoichivoe razvitie gorodov: koll. monografiya [Sustainable Development of Cities: Collective Monograph]. Moscow: Ekonomicheskii fakul’tet MGU imeni M.V. Lomonosova.
 16. Peccei A. (1985). Chelovecheskie kachestva [The Human Quality]. Moscow: Progress.
 17. Popov E.V., Semyachkov K.A. (2020). Umnye goroda: monografiya [Smart Cities: Monograph]. Moscow: Yurait.
 18. Roca M., Silva V., Caldinhas S. (2002). Demographic Sustainability and Regional Development: The Case of Alto Minho and Alto Alentejo. Portugal: Universidad Nova de Lisboa.
 19. Roca Z., Roca M. (2014). Demographic sustainability and spatial development in Portugal. Acta geographica Bosniae et Herzegovinae, 2, 21–28.
 20. Ryabova L.A. (Ed.). (2018). Sotsial’naya ustoichivost’ regionov rossiiskogo Severa i Arktiki: otsenka i puti dostizheniya [Social Sustainability of the Russian North and Arctic Regions: Assessment and Ways to Achieve]. Apatites: FITs KNTs RAN.
 21. Sadykov R.M. (Ed.). (2017). Sotsial’naya ustoichivost’ regiona: diagnostika i problemy razvitiya: monografiya [Social Stability of the Region: Diagnostics and Development Problems: Monograph]. Ufa: ISEI UNTs RAN.
 22. Sergunin A.A., Akulov D.A., Bobylev N.G., Gadal’ S. (2021). On the issue of indicators of achievement of the UN Sustainable Development Goals by the Arctic cities of Russia. In: Ustoichivoe razvitie: ekologicheskie, ekonomicheskie i sotsial'nye aspekty: sb. nauchn. statei po rezul’tatam mezhdunarodnoi konferentsii, Sankt-Peterburg, 12–14 maya 2021 goda [Sustainable Development: Environmental, Economic and Social Aspects: Collection of Scientific Articles Based on the Results of the International Conference, Saint Petersburg, May 12–14, 2021]. Saint Petersburg: Sankt-Peterburgskii gosudarstvennyi ekonomicheskii universitet (in Russian).
 23. Shabunova A.A., Leonidova G.V. (2011). Human capital as an indicator of sustainable development of the territory. Ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz=Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 5(17), 101–115 (in Russian).
 24. Stern E. (2013). Demographic sustainability and rural development policy. Journal of Maps, 9(2), 154–160. DOI: 10.1080/17445647.2013.773566
 25. Tilly Ch. (1968). The forms of urbanization. In: Parsons T. (Ed.). American Sociology: Perspectives, Problems, Methods. New York: Basic Books.
 26. Uskova T.V. (2009). Upravlenie ustoichivym razvitiem regiona [Managing the Sustainable Development of the Region]. Vologda: ISERT RAN.
 27. Vershinina I.A. (2019). Sovremennye teorii goroda: sotsiologicheskii analiz [Modern Theories of the City: Sociological Analysis]. Moscow: Kanon+ ROOI “Reabilitatsiya”.

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today:

View full article