RuEn

Journal section "Development strategy"

Management of the implementation of strategic documents of territorial development

Tazhitdinov I., Zakirov I.

3 (21), 2012

Tazhitdinov I., Zakirov I. Management of the implementation of strategic documents of territorial development. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2012, no. 3 (21)

Abstract   |   Authors   |   References
  1. Granberg, A.G. Osnovy regionalnoy ekonomiki: uchebnik dlya vuzov / A.G. Granberg; Gos. un-t –Vysshaya shkola ekonomiki. – 4 izd. – M.: Izd. dom GU VShE, 2004. – 495 s.
  2. Zub, A.T. Strategicheskiy menedzhment: Teoriya i praktika: ucheb. pos. dlya vuzov / A.T. Zub. – M.: Aspekt Press, 2002. – 415 s.
  3. Regionalnaya ekonomika: uchebnik / pod red. V.I. Vidyapina i M.V. Stepanova. – M.: INFRA-M,2007. – 666 s.
  4. Regionalnaya ekonomika: organizacionno-ekonomicheskiy mehanizm upravleniya resursami razvitiya regiona / pod nauch. red. d-ra ekon. nauk, prof. B.I. Gerasimova. – Tambov: Izd-vo Tambov. gos.tehn. un-ta, 2002. – 112 s.
  5. Upravlenie socialno-ekonomicheskim razvitiem regiona: problemy, podhody, tehnologii /[pod red. D.A. Gaynanova]; ISEI UNC RAN. – M.: ZAO «Izdatelstvo «Ekonomika», 2007. – 264 s.
  6. Formirovanie strategii razvitiya municipalnyh obrazovaniy / D.A. Gaynanov, I.V. Degtyareva, I.A. Tazhitdinov i dr. – Ufa: Gilem, 2007. – 163 s.
  7. Harchenko, K.V. Municipalnoe strategicheskoe planirovanie: ot teorii k tehnologii: ucheb. pos. /K.V. Harchenko. – Belgorod: Obl. tipografiya, 2009. – 304 s.
  8. Memorandum o principah korporativnoy socialnoy otvetstvennosti Associacii menedzherov Rossii [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.amr.ru/storage/committee/121106.pdf
  9. ISO/OPMS 26000:2010 Rukovodstvo po socialnoy otvetstvennosti [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa:http://www.iso.org/iso/ru/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/social_responsibility.htm
  10. Freeman, E. 1984. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman: Boston.

View full article

-->