RuEn

Journal section "Development strategy"

Innovation factors in the country’s economic security management system

Aliyev A.B.

1 (25), 2013

Aliyev A.B. Innovation factors in the country’s economic security management system. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2013, no. 1 (25)

Abstract   |   Authors   |   References
  1. Aliev, A.B. Problemy ekonomicheskoy i nacionalnoy bezopasnosti Azerbaydzhanskoy Respubliki v sovremennyh usloviyah / A.B. Aliev. – Baku: Tahsil, 2010. – 298 s.
  2. Informacionnaya ekonomika / A.B. Aliev i dr. – Baku: Tahsil, 2012. – 458 s.
  3. Vechkanov, G.S. Ekonomicheskaya bezopasnost / G.S. Vechkanov. – M., SPb.: Izdatelskiy dom «Piter», 2007. – 374 s.
  4. Goncharenko, L.P. Innovacionnaya politika: uchebnik / L.P. Goncharenko. – M.: KNORUS, 2009. – 349 s.
  5. Oleynikov, E.A. Ekonomicheskaya i nacionalnaya bezopasnost: uchebnik dlya vuzov / E.A Oleynikov. – M.: Ekzamen, XXI vek, 2005. – 768 s.
  6. Tatarkin, A. Ekonomicheskaya bezopasnost regiona: edinstvo teorii, metodicheskie issledovaniya i praktika / A. Tatarkin, A. Kuklin, O. Romanova. – Ekaterinburg: Izd. Uralskogo un-ta, 1997. – 240 s.
  7. Fathuddinov, R.A. Konkurentosposobnost: Rossiya i mir / R.A. Fathuddinov. – M.: Izdatelstvo «Ekonomika», 2005. – 606 s.

View full article

-->