RuEn

Journal section "Regional economics"

Major changes in legal regulation of the forestry

Ivanova L., Larichkin F.D., Kharitonova G.

3 (3), 2008

Ivanova L., Larichkin F.D., Kharitonova G. Major changes in legal regulation of the forestry. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2008, no. 3 (3)

Abstract   |   Authors   |   References
  1. Ivanova L.V. Sovremennye problemy sovershenstvovaniya lesnogo zakonodatelstva v RF / L.V. Ivanova // Sever i rynok: formirovanie ekonomicheskogo poryadka. – 2006. – № 2.
  2. Rossiyskaya gazeta. – 2006. – №277. – 8 dek.
  3. Elektronnyy resurs. – Rezhim dostupa: http://www.les.mnr.gov.ru/
  4. Elektronnyy resurs. – Rezhim dostupa: http://www.lesgazeta.ru/
  5. Elektronnyy resurs. – Rezhim dostupa: http://www.forest.ru/

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today: