RuEn

Journal section "Social development"

Specifics of external migration into the Pskov Oblast

Vasilenko P.V.

3 (33), 2014

Vasilenko P.V. Specifics of external migration into the Pskov Oblast. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2014, no. 3 (33), pp. 100-110. DOI: 10.15838/esc/2014.3.33.8

DOI: 10.15838/esc/2014.3.33.8

Abstract   |   Authors   |   References
  1. Vasilenko P.V. Primenenie gravitatsionnoi modeli dlya analiza vnutrioblastnykh migratsii na primere Novgorodskoi i Pskovskoi oblastei [Application of the Gravity Model for the Analysis of Intraregional Migrations on the Example of the Novgorod and Pskov oblasts]. Pskovskii regionologicheskii zhurnal [Pskov Journal for Regional Studies], 2013, no.15, pp. 83-90.
  2. Vlasov M.P., Shimko P.D. Modelirovanie ekonomicheskikh protsessov [Modeling of Economic Processes]. Rostov-on-Don: Feniks, 2005. 409 p.
  3. Denisenko M.B., Mkrtchyan N.V. Migratsionnyi potentsial Srednei Azii [Migration Potential in Central Asia]. Strategiya 2020 [Strategy 2020], 2011, July 14. Available at: strategy2020.rian.ru/load/366063112
  4. Evdokimov S.I. Prognoz osnovnykh demograficheskikh pokazatelei Pskovskoi oblasti na pervuyu tret’ XXI veka [The Forecast of the Main Demographic Indicators of the Pskov Oblast for the First Third of the 21st Century]. Pskovskii regionologicheskii zhurnal [Pskov Journal for Regional Studies], 2012, no.14, pp. 67-74.
  5. Krivulya I.V., Manakov A.G. Depopulyatsionnye protsessy v Pskovskoi oblasti i klyuchevye napravleniya demograficheskoi politiki [Depopulation in the Pskov Oblast and the Key Directions of Demographic Policy]. Pskovskii regionologicheskii zhurnal [Pskov Journal for Regional Studies], 2005, no.1, pp. 57-69.
  6. Kuveneva T.N., Manakov A.G. Formirovanie prostranstvennykh identichnostei v porubezhnom regione [Formation of Spatial Identities in the Border Region]. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies], 2003, no.7, pp. 77-84.
  7. Manakov A.G., Evdokimov S.I. Dinamika chislennosti, estestvennoe i mekhanicheskoe dvizhenie naseleniya Pskovskogo regiona (XVI – nachalo XXI v.) [Population Dynamics, Natural and Migratory Movement of the Pskov Oblast Population (16th century – early 21st century)]. Vestnik Pskovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya “Estestvennye i fiziko-matematicheskie nauki” [Bulletin of Pskov State University. Series “Natural, Physical and Mathematical Sciences”], 2012, no.1, pp. 91-103.
  8. Andrienko Yu., Guriev S. Determinants of Interregional Mobility in Russia: Evidence from Panel Data. William Davidson Working Paper, 2003, p. 7.

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today:

View full article