RuEn

Journal section "Innovative development"

Identification of directions and ways to transform the scientific and innovation space in different regions

Gusakov M.A.

3 (33), 2014

Gusakov M.A. Identification of directions and ways to transform the scientific and innovation space in different regions. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2014, no. 3 (33), pp. 151-168. DOI: 10.15838/esc/2014.3.33.12

DOI: 10.15838/esc/2014.3.33.12

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Anosova L.A. Obshchee sobranie Otdeleniya obshchestvennykh nauk RAN na temu “Nauchno-tekhnologicheskii prognoz – vazhneishii element strategii razvitiya Rossii” [General Meeting of the Department of Social Sciences of RAS on the Subject “Scientific and Technological Forecast – the Most Important Element in the trategy of Development of Russia”]. Ekonomika i upravlenie [Economics and Management], 2009, no.1, p. 132.
 2. Biryukov S. Proekt “20 aglomeratsii”: shans dlya provintsial’noi Rossii? [The Project “20 Agglomerations: a Chance for Provincial Russia?]. APN [Political News Agency], 2010, December 30. Available at: http://www. apn.ru/publications/article23519.htm
 3. Vasin V.A., Mindeli L.E. Prostranstvennye aspekty formirovaniya i razvitiya natsional’noi innovatsionnoi sistemy [Spatial Aspects of Formation and Development of the National Innovative System]. Innovatsii [Innovation], 2011, no.11, p. 25.
 4. Gerasimov A.V. Razvitie innovatsionnogo potentsiala ekonomiki regionov Rossiiskoi Federatsii (metodologiya, mekhanizmy i instrumenty): avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi stepeni doktora ekonomicheskikh nauk po spetsial’nosti 08.00.05 – Ekonomika i upravlenie narodnym khozyaistvom [Development of Innovation Potential of the Economy in the Regions of the Russian Federation (Methodology, Mechanisms and Tools): Doctor of Economics Dissertation Abstract, Specialty 08.00.05 – Economics and Management of National Economy]. Saint Peterburg, 2012. 45 p.
 5. Glazychev V.L. Interv’yu v Novoi gazete, Ekaterina Zhiritskaya [An Interview to Novaya Gazeta, Ekaterina Zhiritskaya]. Novaya gazeta [New Newspaper], 2012, April 28, no.31, p. 16.
 6. Gusakov M.A. Printsipy i podkhody k upravleniyu innovatsionnoi ekonomikoi v regionakh raznogo tipa [Principles and Approaches to the Management of Innovation Economy in Different Regions]. Innovatsii [Innovation], 2004, no.10, pp. 3-5.
 7. Gusakov M.A. Innovatsionnaya sreda sozdaniya proryvnykh tekhnologii [Innovation Environment for the Creation of Breakthrough Technology]. Innovatsii [Innovation], 2012, no.6(164), pp. 26-27.
 8. Gusakov M.A., Burkatskaya O.A. Territorial’noe osvoenie potentsiala innovatsionnogo razvitiya [Territorial Development of the Potential of Innovation Development]. Ekonomika i upravlenie. Rossiiskii nauchnyi zhurnal [Economics and Management. Russian Scientific Journal], 2013, no.10, pp. 39-41.
 9. Ivanov V.V. Prostranstvennoe razvitie natsional’noi innovatsionnoi sistemy [Spatial Development of the National Innovation System]. Innovatsii [Innovation], 2011, no.2, p. 40.
 10. Informatsionno-analiticheskii byulleten’. Seriya “Ekonomika i menedzhment v sfere nauki i innovatsii” [Information and Analytical Bulletin. Series “Economics and Management in Science and Innovation”]. Moscow: TsISN, 2011. No.1. 62 p.
 11. Informatsionno-analiticheskii byulleten’. Seriya “Ekonomika i menedzhment v sfere nauki i innovatsii” [Information and Analytical Bulletin. Series “Economics and Management in Science and Innovation”]. Moscow: TsISN, 2011. No.2. 65 p.
 12. Minakir P.A. Evolyutsiya prostranstvennykh ekonomicheskikh teorii [Evolution of Spatial Economic Theories]. Transformatsiya sotsial’no-ekonomicheskogo prostranstva regionov Rossii: voprosy teorii i praktiki. Plenarnye doklady Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii 20–21 dekabrya 2012 g. [Transformation of the Socio-Economic Space of the Russian Regions: Issues of Theory and Practice. Plenary Reports of the All-Russian Research-to-Practice Conference, December 20–21, 2012]. IPRE RAN. Saint Petersburg: GUAP, 2013. P. 70.
 13. Nauka Rossii v tsifrakh: 2012. stat. sb [Russian Science in Figures: 2012. Statistical Digest]. Moscow: TsISN, 2012. 226 p.
 14. NKO: zakony razvitiya. Organizatsiya fabriki-muzeya “Pastil’naya fabrika v Kolomne” [NGOs: the Laws of Development. Organization of the Mill-Museum “Pastila factory in Kolomna”], 2011, September 30. Available at: http://nkozakon.ru/best-practices/organizatsiya-fabriki-muzeya-pastil-naya-fabrika-v-kolomne/.
 15. Polyakova A.G. Modernizatsiya ekonomiki regionov novogo osvoeniya: avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi stepeni doktora ekonomicheskikh nauk po spetsial’nosti 08.00.05 – ekonomika i upravlenie narodnym khozyaistvom [Modernization of Economy in the Newly Developed Regions: Doctor of Economics Dissertation Abstract, Specialty 08.00.05 – Economics and Management of National Economy]. Saint Peterburg, 2011. 40 p.
 16. Reiting innovatsionnoi aktivnosti v Rossii v 2011 godu [The Rating of Innovation Activity in Russia in 2011]. 2.3. Innovatsionnaya aktivnost’ regionov. P.18 [Innovaiton Activity in the Regions. P.18]. Fond “Peterburgskaya politika” [“Saint Petersburg Policy” Fund]; Rossiiskaya akademiya narodnogo khozyaistva i gosudarstvennoi sluzhby pri Prezidente RF [The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration], gazeta “RBK-Daily” [RBC-Daily Newspaper], 2012 January 12. Available at: http://old.fpp.spb.ru/news. php?id=60
 17. Reiting innovatsionnoi aktivnosti v Rossii (vesna 2012 goda) [The Rating of Innovation Activity in Russia (Spring 2012)]. Innovatsionnaya desyatka rossiiskikh regionov. P.1.1.,1.5 [The First Ten Innovation Reigons of Russia. P. 1.1.,1.5]; Fond “Peterburgskaya politika” [“Saint Petersburg Policy” Fund], Rossiiskaya akademiya narodnogo khozyaistva i gosudarstvennoi sluzhby pri Prezidente RF [The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration], gazeta “RBK-Daily” [RBC-Daily Newspaper], 2012, June 08. Available at: http:// old.fpp.spb.ru/iRating_2012-03_05.php.
 18. Rossiiskii innovatsionnyi indeks [Russian Innovation Index]. Ed. by L.M. Gokhberg. Moscow: Natsional’nyi issledovatel’skii universitet “Vysshaya shkola ekonomiki”, 2011. 84 p.
 19. Sinergiya prostranstva: regional’nye innovatsionnye sistemy, klastery i peretoki [Synergy of the Space: Regional Innovation Systems, Clusters and Cross-Flows]. Executive editor A.N. Pilyasov. Smolensk: Oikumena, 2012. 760 p.
 20. Sukhovei A.F., Golova I.N. Innovatsionnye vozmozhnosti samorazvitiya regiona [Innovation Opportunities for Self-Development of the Region]. Yekaterinburg: Institut ekonomiki URO RAN, 2010. 200 p.
 21. Tatarkin A.I. Formirovanie regional’nykh institutov prostranstvennogo razvitiya Rossiiskoi Federatsii [Formation of the Regional Institutions of Spatial Development in the Russian Federation]. Transformatsiya sotsial’no-ekonomicheskogo prostranstva regionov Rossii: voprosy teorii i praktiki. Plenarnye doklady Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, 20–21 dekabrya 2012 g. [Transformation of the Socio-Economic Space of the Russian Regions: Issues of Theory and Practice. Plenary Reports of the All-Russian Research-to-Practice Conference, December 20–21, 2012]. IPRE RAN. Saint Petersburg: GUAP, 2013. P. 100.
 22. Intelligent Enterprise Express. Issues: 4.04.2012, 13.04.21012, 20.04.2012, 17.05.2012, 3.07.2012, 9.07.2012, 9.082012, 20.09.2012, 13.10.2012. Available at: www.iemag.ru.

View full article

-->