RuEn

Journal section "Development strategy"

Investment and trade attractiveness as the factors in economic development of the regions

Grigor’ev D.A., Suslova Y.Y.

6 (36), 2014

Grigor’ev D.A., Suslova Y.Y. Investment and trade attractiveness as the factors in economic development of the regions. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2014, no. 6 (36), pp. 47-53. DOI: 10.15838/esc/2014.6.36.4

DOI: 10.15838/esc/2014.6.36.4

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Avdasheva S.B., Rozanova N.M. Analiz struktur tovarnykh rynkov [Analysis of the Structures of Commodity Markets]. Moscow: MGU, TEIS, 1999. 176 p.
 2. Avdasheva S.B., Rozanova N.M. Teoriya organizatsii otraslevykh rynkov [Theory of Organization of Industrial Markets]. Moscow: IChP “Izdatel’stvo “Magistr”, 1998. 320 p.
 3. Aleksandrov Yu.L., Rychkov V.A. Torgovaya privlekatel’nost’ – osnova dlya investitsii [Trade Attractiveness – the Basis for Investment]. Evraziiskii mezhdunarodnyi nauchno-analiticheskii zhurnal “Problemy sovremennoi ekonomiki” [Eurasian International Scientific-Analytical Edition “Problems of Modern Economics”], 2004, no. 4 (12).
 4. Asaul A.N. Pasyada N.I. Investitsionnaya privlekatel’nost’ regiona [Investment Attractiveness of the Region]. Saint Petersburg: Izd-vo SPbGASU, 2008.
 5. Valinurova L.S., Kazakova O.B. Investirovanie: uchebnik dlya vuzov [Investing: Textbook for High Schools]. Moscow: Volters Kluver, 2010. 448 p.
 6. Il’ina S.A. Sushchnost’ kategorii “investitsionnyi klimat” i kategorii “investitsionnaya privlekatel’nost’” [The Essence of the Category “Investment Climate” and the Category “Investment Attractiveness”]. Molodoi uchenyi [Young Scientist], 2012, no. 5, pp. 153-157.
 7. Kiseleva N.V., Borovikova T.V., Zakharova G.V. et al. Investitsionnaya deyatel’nost’: uchebnoe posobie [Investment Activity: Textbook]. Ed.by G.P. Podshivalenko and N.V. Kiseleva. 2nd edition, reprint. Moscow: KNORUS, 2006. 432 p.
 8. Maksimov I.B. Investitsionnyi klimat: metodika otsenki: uchebnoe posobie [Investment Climate: Assessment Methods: Textbook]. Irkutsk: Izd-vo BGUEP, 2002. 132 p.
 9. Kanunnikov S. Torgovaya karta Rossii [Trade Map of Russia]. Kommersant [Businessman], 2004. – № 85 – S. 9.
 10. Tsentral’nyi Bank Rossiiskoi Federatsii. Chistyi vvoz/vyvoz kapitala chastnym sektorom v 2005–2013 godakh [Central Bank of The Russian Federation. Net Import/Export of Capital by the Private Sector in 2005–2013]. Available at: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/capital_new.htm&pid=svs&sid=itm_18710
 11. Ofitsial’nyi sait Federal’noi sluzhby gosudarstvennoi statistiki [Official Website of the Federal State Statistics Service]. Available at: www.gks.ru
 12. Poslanie Prezidenta Federal’nomu Sobraniyu 2013 [2013 Presidential Address to the Federal Assembly].Available at: www.kremlin.ru/news/19825

View full article

-->