RuEn

Journal section "Theoretical issues"

Reflections on the concept “crisis”

Šubrt J.

6 (36), 2014

Šubrt J. Reflections on the concept “crisis”. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2014, no. 6 (36), pp. 70-84. DOI: 10.15838/esc/2014.6.36.6

DOI: 10.15838/esc/2014.6.36.6

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Baert P. Time, Self and Social Being: Temporality within a Social Context. Avebury: Aldershot, 1992.
 2. Bárta M., Kovář M. et al. Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur. Praha: Academia, 2011.
 3. Beck U. World Risk Society. Cambridge: Polity Press, 1999.
 4. Beck U. Riziková společnost: Na cestě k jiné moderně. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004.
 5. Borchardt K. Proměny v přemýšlení o hospodářských krizích. In: Pojem krize v dnešním myšlení. Praha: Filozofický ústav ČSAV, 1992. Pp. 94-113.
 6. Braudel F. Geschichte und Sozialwissenschaften – Die “longue durée”. In: Geschichte und Soziologie Ed. by H.-U. Wehler. Köln: Kiepenheuer – Witsch, 1972. Pp. 189-215.
 7. Buchanan M. Všeobecný princip: Věda o historii. Praha: Baronet, 2004.
 8. Burckhardt J. Úvahy o světových dějinách. Praha: Melantrich, 1971 (1873).
 9. Coser L.A. Theorie sozialer Konflikte. Neuwied: Luchterhand, 1965.
 10. Diamond J. Kolaps: Proč společnosti zanikají či přežívají. Praha: Academia, 2008.
 11. Foster J.B., Magdoff F. Velká finanční krize: příčiny a následky. Všeň: Grimmus, 2009.
 12. Foucault M. Slová a věci: Archeológia humanitných vied. Bratislava: Pravda, 1987.
 13. Friedmann G. Krise pokroku. Praha: Mánes, 1937.
 14. Giddens A. Unikající svět: Jak globalizace mění náš život. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000.
 15. Hallinan M.T. Die soziologische Analyse des sozialen Wandels. In: Moderne amerikanisme Soziologie. Ed. by D.Bögenhold. Stuttgart: Lucius & Lucius, 2000. Pp. 177-197.
 16. Husserl E. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha: Academia, 1972.
 17. Koselleck R. Některé otázky spojené s dějinami pojmu “krize”. In: Pojem krize v dnešním myšlení. Praha: Filozofický ústav ČSAV, 1992. Pp. 47-57.
 18. Koselleck R. Begriffsgeschichten: Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2006.
 19. Kuhn T.S. Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOYMENH, 1997.
 20. Lay R. Krisen und Konflikte: Ursachen, Ablauf, Überwindung. München: Wirtschaftsverlag Langen-Müller/Herbig, 1980.
 21. Lynn M. The Long Depression: The Slump of 2008 to 2031. Cranbrook: Endeavour Press, 2013.
 22. McAnany P.A., Yoffee N. Questioning Collapse: Human Resilence, Ecological Vulnerability, and the Aftermath of Empire. New York: Cambridge University Press, 2010.
 23. Moore B. Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. London: Allen Lane, 1966.
 24. Pareto V. The Rise and Fall of the Elites. Totowa (New Jersey): The Bedminster Press, 1968.
 25. Perrow Ch. Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies. New York: Basic Book, 1984.
 26. Prisching M. Krisen: Eine soziologische Untersuchung. Wien: Hermann Böhlaus Nachf, 1986.
 27. Ricoeur P. Je krize jevem specificky moderním? In: Pojem krize v dnešním myšlení. Praha: Filozofický ústav ČSAV, 1992. Pp. 29-46.
 28. Robejšek P. Historie se neopakuje!? In: Kavárna, MF Dnes, 7. 8. 2010. Pp. 38-41.
 29. Simmel G. Philosophische Kultur: Über das Abenteur, die Geschlechter und die Krise der Moderne (Gesammelte Essays). Berlin: Wagenbach. 1983.
 30. Smiley G. Nový pohled na velkou hospodářskou krizi. Praha: Wolters Kluwer, 2009.
 31. Skocpol T. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
 32. Sorokin P.A. Social and Cultural Dynamics. New York: American Book Company, 1937–1941.
 33. Sorokin P.A. Krise našeho věku. Praha: Tiskařské a vydavatelské družstvo československého obchodnictva v Praze, 1948 (1942).
 34. Sorokin P.A. Sociocultural Causality, Space, Time: A Study of Referential Principles of Sociology and Social Science. New York: Russell-Russell INC, 1964 (1943).
 35. De Soto J.H. Peníze, banky a hospodářské krize. Praha: ASPI. 2009.
 36. Spengler O. Zánik západu: Obrysy morfologie světových dějin. Praha: Academia, 2011.
 37. Tainter J.A. Kolapsy složitých společností. Praha: Dokořán, 2009 (1988).
 38. Taylor G. Evolutions Edge: The Coming Collapse and Transformation our World. Gabriola Island (Canada): New Society Publishers. 2008.
 39. Thom R. Structural Stability and Morphogenesis: An Outline of a General Theory of Models. Reading (MA): Addison-Wesley. 1989.
 40. Thom R. Krize a katastrofa. In: Pojem krize v dnešním myšlení. Praha: Filozofický ústav ČSAV, 1992. Pp. 23-28.
 41. Toynbee A.J. Study of History I-XII. Oxford: Oxford University Press, 1934–1961.
 42. Úvodem. In: Pojem krize v dnešním myšlení. Praha: Filozofický ústav ČSAV. Pp. 5-7.
 43. Varoufakis Y. Globální Minotaurus: Amerika, Evropa, krize a budoucnost globální ekonomiky. Praha: Rybka Publishers, 2013.
 44. Vodička M. Den, kdy došly prachy. Praha: Práh, 2009.
 45. Wallerstein I. Der ZeitRaum der Weltsystemanalyse. In: Moderne amerikanische Soziologie. Ed. by D. Bögehold. Stuttgart: Lucius & Lucius, 2000.
 46. Wallerstein I., Collins R. Mann M., Derluguian G., Calhoun C. Does Capitalism Have a Future? Oxford, New York: Oxford University Press, 2013

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today:

View full article