RuEn

Journal section "Social development"

Study of living standards of the national municipal district of the Karelia Republic

Shishkin A., Chubieva I.V.

4 (8), 2009

Shishkin A., Chubieva I.V. Study of living standards of the national municipal district of the Karelia Republic. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2009, no. 4 (8)

Abstract   |   Authors   |   References
  1. Prodovolstvennaya bezopasnost Rossii: problemy i perspektivy / A.A. Anfinogentova, O.V. Ermolova, N.A. Kireeva [i dr.]; pod red. A.A. Anfinogentovoy. – Saratov: Izd-vo Sarat. un-ta, 2004. – 244 s.
  2. Prostranstvennye aspekty razvitiya regiona [Tekst] / pod obschey red. V.A. Ilina. – Vologda: VNKC CEMI RAN, 2008. – 298 s.
  3. Socialno-ekonomicheskoe polozhenie Pryazhinskogo municipalnogo rayona na 01.03.2008 g.: stat. byull. / Kareliyastat. – Petrozavodsk, 2008.
  4. Strategicheskiy analiz socialno-ekonomicheskogo razvitiya regiona: osnovnye napravleniya, problemy / pod red. V.A. Gnevko, V.E. Rohchina. – SPb.: IRE RAN, IUE, 2004. – 288 s.
  5. Finno-ugorskiy mir: stat. sb. / Kareliyastat. – Petrozavodsk, 2008.
  6. Chubieva, I.V. Rol predprinimatelskoy aktivnosti lichnosti v socialno-ekonomicheskom razvitii regiona (na primere Respubliki Kareliya): dis. … k.e.n.: 08.00.05. / I.V. Chubieva. – Petrozavodsk, 2004.
  7. Shishkin, A.I. Upravlenie socialno-ekonomicheskimi processami v regione / A.I. Shishkin // Ekonomika Severo-Zapada: problemy i perspektivy razvitiya. – 2006. – №4 (30). – S. 7-16.
  8. Doklad po socialnoy politike / Institut sociologii RAN; Predstavitelstvo Fonda imeni Fridriha Eberta v Rossiyskoy Federacii [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa:http://www.isras.ru/ analytical_report_SociaPpolicy_7.html

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today: