RuEn

Journal section "Labor economics"

The Need for Workforce in Constituent Entities of the Arctic Zone of the Russian Federation

Zaikov K.S., Kondratov N.A., Kudryashova E.V., Tamitskii A.M.

Volume 11, Issue 6, 2018

Zaikov K.S., Kondratov N.A. Kudryashova E.V., Tamitskii A.M. The need for workforce in constituent entities of the Arctic zone of the Russian Federation. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2018, vol. 11, no. 6, pp. 184-201. DOI: 10.15838/esc.2018.6.60.11

DOI: 10.15838/esc.2018.6.60.11

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Pilyasov A.N. I poslednie stanut pervymi: Severnaya periferiya na puti k ekonomike znaniya [So the last shall be first: the Northern Periphery on the Way toward the Knowledge Economy]. Moscow: LIBROKOM, 2009. 544 p.
 2. Glomsrod S., Aslaksen I. The Economy of the North. Oslo – Kongsvinger, 2006. 99 p.
 3. Barsegov Yu.G., Korzun V.A., Mogilevkin I.M. et al. (Eds.). Arktika: interesy Rossii i mezhdunarodnye usloviya ikh realizatsii [The Arctic: Russian Interests and International Conditions for Their Implementation]. Moscow: Nauka, 2002. 356 p.
 4. Dodin D.A. Ustoichivoe razvitie Arktiki (problemy i perspektivy) [Sustainable Development of the Arctic (Problems and Prospects)]. Saint Petersburg: Nauka, 2005. 283 p.
 5. Chistobaev A.I., Kondratov N.A. The Arctic: geopolitical and geo-economic interests of foreign countries. Geopolitika i bezopasnost'=Geopolitics and Security, 2014, no. 1 (25), pp. 84–91. (In Russian).
 6. Numand Larsen J., Fondahl G. (Eds.). Arctic Human Development Report. Regional Processes and Global Linkages. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2014. 505 p.
 7. Panikar M.M., Shaparov A.E. Imperatives of the current state policy of the Arctic countries on Far North development. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal'nogo universiteta. Seriya: gumanitarnye i sotsial'nye nauki=Vestnik of Northern (Arctic) Federal University. Series “Humanitarian and Social Sciences”, 2016, no. 6, pp. 33–44. (In Russian).
 8. Heleniak T. The role of attachment to place in migration decisions of the population of the Russian North. Polar Geography, 2009, vol. 32, pp. 31– 60.
 9. Semenova A., Popelnitskaja I.M. Use of panel data for assessing socio-economic situation in the northern regions of Krasnoyarsk Krai. Zhurnal Sibirskogo federal'nogo universiteta. Seriya: gumanitarnye nauki=Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences, 2017, vol. 10, no. 12, pp. 1905–1915.
 10. Semenova A., Popelnitskaja I.M., Bukharova E.B., Razumovskaja V.A., Bukharov A.V. Analysis of morbidity rate of the population at the Artic territories on the extent of commercial development and ecological state on the example of Krasnoyarsk Krai. In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM, 2017, no. 3 (11), pp. 417–422.
 11. Smakova D.B. Arctishe zone und deren wirtschaftliches potential. In: Materialy 3-i nauchno-prakticheskoi konferentsii “Novye tekhnologii v inzhenerii” [Proceedings of the 3rd Scientific-Practical Conference “New Technologies in Engineering”]. Moscow: Rossiiskii universitet druzhby narodov, 2014. Pp. 129–132.
 12. Povarich I.P., Harchenko A.P. Assessment of labor force in the Russian North as key factor in economic development. Tomsk State University Journal, 2015, November, no. 400, pp. 253–260. (In Russian).
 13. Belonozhko M.L., Silin A.N., Barbakov O.M. Social and human potential of the Arctic frontier (by the results of sociological research in the Yamal). International Journal of Ecological Economics and Statistics, 2018, vol. 39, no. 1, pp. 132–142.
 14. Giltman M.A. Employment in the North of Russia: Microdata Analysis. Zhurnal Novoi Ekonomicheskoi Assotsiatsii – Journal of the New Economic Association, 2017, no. 3, pp. 103–124. (In Russian).
 15. Revich B.A., Khar'kova T.L., Kvasha E.A., Bogoyavlenskii D.D., Korovkin A.G., Korolev I.B. Demograficheskie protsessy, dinamika trudovykh resursov i riski zdorov'yu naseleniya Evropeiskoi chasti Arkticheskoi zony Rossii [Demographic Processes, the Dynamics of Human Resources and Health Risks of the population of the European Part of the Arctic Zone of Russia]. Moscow: Lenand, 2016. 304 p.
 16. Shabaeva S.V., Stepus' I.S., Khoteeva I.A. Opportunities of Subarctic higher education institutions to solve personnel problems in the Arctic. Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz=University Management: Practice and Analysis, 2017, vol. 21, no. 4 (110), pp. 106–115. (In Russian).
 17. Belyaeva D.P., Belevskikh T.V., Bakhtina A.G. Formation of labor resources in the North of Russia (on the example of the Murmansk Oblast). Ekonomika i upravlenie=Economics and Management, 2016, no. 2 (136), pp. 20–26. (In Russian).
 18. Ivanova M.V., Klyukina E.S. Contemporary preconditions for the future of the Arctic labor resources. Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny=The Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes, 2017, no. 6 (142), pp. 180–198. (In Russian).
 19. Korchak E.A. Knowledge economics of “in the management of labor potential of the Northern territories of Finland. In: Materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii “Aktual'nye voprosy obrazovaniya v XXI veke” [Proceedings of the All-Russian Scientific-Practical Conference “Topical Issues of Education in the 21st Century]. Murmansk: MAGU, 2017. Pp. 124–129. (In Russian).
 20. Karapetyan M.Sh., Kutlubaeva A.R., Obruch G.Yu. Labor resources in the Arctic zone of the Russian Federation. In: Materialy mezhdunarodnogo molodezhnogo simpoziuma po upravleniyu, ekonomike i finansam, g. Kazan', 5–7 dekabrya 2017 g. [Proceedings of the International Youth Symposium on Management, Economics and Finance, Kazan, December 5–7, 2017]. Kazan, 2017. Pp. 488–492. (In Russian).
 21. Matveev A. Problems of providing the North of Russia with labor resources: finding a solution. Sotsial'naya politika i sotsial'noe partnerstvo=Social Partnership and Social Policy, 2013, no. 11, pp. 5–13. (In Russian).
 22. Sigova S.V., Stepus' I.S. Recruitment needs for the Russian Arctic Zone priorities development – higher education system value. Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz=University Management: Practice and Analysis, 2015, no. 5 (99), pp. 19–29. (In Russian).
 23. Pitukhin E.A., Moroz D.M., Astaf'eva A.M. Forecasting personnel needs of the regional economy in the context of professions. Ekonomika i upravlenie=Economics and Management, 2015, no. 7, pp. 41–49. (In Russian).
 24. Selin V.S., Skuf'ina T.P. (Eds.). Regional'naya ekonomika i voprosy severovedeniya [Regional Economy and the Issues of Arctic Research]. Apatity: KNTs RAN, 2013. 200 p.
 25. Selin V.S., Tsukerman V.A., Vinogradov A.N. Ekonomicheskie usloviya i innovatsionnye vozmozhnosti obespecheniya konkurentosposobnosti mestorozhdenii uglevodorordnogo syr'ya arkticheskogo shel'fa [Economic Conditions and Innovative Opportunities to Ensure the Competitiveness of Hydrocarbon Deposits of the Arctic Shelf]. Apatity: Kol'skii nauchnyi tsentr RAN. 2008. 267 p.
 26. Bugaenko O.D., Zaikov K.S., Ryabchenko S.V., Stepanova V.V. Analytical statement on the current status of the system of training of scientific and industrial personnel to meet the staffing needs of the Arctic zone of the Russian Federation. In: Materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii “Arktika – natsional'nyi megaproekt: kadrovoe obespechenie i nauchnoe soprovozhdenie”. Arkhangel'sk, SAFU, 5–6 iyunya 2016 g. [Proceedings of the All-Russian Scientific-Practical Conference “The Arctic – a National Megaproject: Staffing and Scientific Support”. Arkhangelsk, NARFU, June 5–6, 2016]. Arkhangelsk, 2016. Pp. 156–178. (In Russian).
 27. Zaikov K.S., Kalinina M.R., Kondratov N.A., Tamitskii A.M. Innovation Course Of Economic Development In the Northern and Arctic territories in Russia and in the Nordic Countries. Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz=Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2017, vol. 10, no. 3, pp. 59-77. (In Russian).

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today:

View full article