RuEn

Journal section "Global experience"

Social and Psychological Support of Couples in Treating Infertility (Case Study of the Polish Research)

Suchocka L., Pasek M., Blicharz M., Leonidova G.V.

Volume 14, Issue 2, 2021

Suchocka L., Pasek M., Blicharz M., Leonidova G.V. Social and psychological support of couples in treating infertility (case study of the Polish research). Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2021, vol. 14, no. 2, pp. 188–200. DOI: 10.15838/esc.2021.2.74.12

DOI: 10.15838/esc.2021.2.74.12

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Kashnitsky I., Schöley J. Regional population structures at a glance. The Lancet, 2018, 392 (10143), рр. 209–210.
 2. Rodzina Wobec Niepłodności. Przegląd Metod i Analiza Zagadnienia w Świetle Współczesnej Medycyny Prokreacyjnej. Instytucja rodziny wczoraj i dziś Perspektywa interdyscyplinarna. Volume 2. Politechnika Lubelska, Lublin, 2012.
 3. Jaroszewicz K., Dominik I. (red.) Jak tu Począć? Wydawnictwo Agora, Warszawa, 2015.
 4. Rusanova N.I. Assisted reproductive technologies in Russia: History, problems, demographic prospects. Zhurnal issledovanii sotsial'noi politiki=The Journal of Social Studies, 2013, vol. 11, no. 1, pp. 69–86 (in Russian).
 5. WHO Definition of Health. New York: Official Records of the World Health Organization, 1948, 2: 100.
 6. Niewiadomska A. Najczęstsze przyczyny niepłodności. Raport – Niepłodność, 2005, vol. 1, pp. 38–40.
 7. Orzeszyna J. Teologiczno-Moralny Aspekt Niepłodności w Małżeństwie. Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, 2005.
 8. Stanowisko zespołu ekspertów polskiego. Towarzystwa ginekologicznego dotyczące diagnostyki i metod leczenia endometriozy. Ginekol Pol, 2012, 11 (83), pp, 871–876.
 9. Wiśniewska-Roszkowska K. Zbudować Małżeńskie Szczęście. Michaelinum, Marki, 1995.
 10. Lantsburg M.E., Krysanova T.V., Solov'eva E.V. Investigation of psychosomatic aspects of gynecological and andrological diseases and infertility: A review of contemporary international researches. Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya=Journal of Modern Foreign Psychology, 2016, vol. 5, no. 2, pp. 67–77 (in Russian).
 11. Olivius C., Friden B., Borg G. et al. Why do couples discontinue in vitro fertilization treatment? A cohort study. Fertil Steril, 2004, vol. 81, рр. 258–261.
 12. Davis D.C., Dearman C.N. Coping strategies of infertile women. J. of Obstetrics, Gynecological and Neonatal Nursing, 1991, vol. 20, no. 3, рр. 221–228.
 13. Adamyan L.V., Filippova G.G., Kalinskaya M.V. Experience infertility and coping strategies of women of childbearing age. Meditsinskii vestnik Severnogo Kavkaza=Medical News of North Caucasus, 2012, no. 3, pp. 101–105 (in Russian).
 14. Lazarus R.S., Folkman S. Stress, Appraisal and Coping. New York, Springer Publishing Company, 1984.
 15. Folkman S. Stress: Appraisal and coping. Encyclopedia of Behavioral Medicine, 2013, рр. 1913–1915. DOI: 10.1007/978-1-4419-1005-9_215
 16. Bączkowski T., Kurzawa R. Diagnostic and treatment of infertility in outpatient clinic. Przewodnik Lekarza/Guide for GPs, 2012, no. 15 (1), pp. 154–158.
 17. Jastrzębska J. Psychologiczne aspekty niepłodności z perspektywy różnic międzypłciowych i uwarunkowań kulturowych. Problematyka płodności i prokreacji. Kewartalnik Naukowy, 2017, vol. 1 (29), pp. 227–239.
 18. Bielanowska-Batorowicz E. Psychologiczne Aspekty Prokreacji. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice, 2005.
 19. Makara-Studzińska M., Wdowiak A., Bakalczuk G., Bakalczuk S., Kryś K. Problemy emocjonalne wśród par leczonych z powodu niepłodności. Seksuologia Polska, 2012, vol. 10 (1), pp. 28–35.
 20. Deka K., Sarma S. Psychological aspects of infertility. BJMP, 2010, vol. 3 (3), pp. 336.
 21. Szlachta E. Problemy definicyjne wsparcia społecznego. Przegląd Psychologiczny, no. 2009, 52 (4), pp. 433–451.
 22. Dembińska A. Rola nadziei w pomocy psychologicznej kobietom leczącym niepłodność. Sztuka Leczenia, 2013, vol. 1–2, pp. 9–20.
 23. Jarząbek-Bielecka G., Radomski D., Nowaczyk A., Sowińska-Przepiera E., Warchoł-Biedermann K., Paluszkiewicz A. Analiza stężeń prolaktyny u dziewcząt bez cech endokrynopatii z zaburzeniami miesiączkowania i stresem w wywiadzie. Ginekol. Prakt, 2010, vol. 18(1), pp. 46–53.
 24. Łuszczynska A., Kowalska M., Mazurkiewicz M., Schwarzer R. Berlin Social Support Scales (BSSS): Polish version of bass and preliminary results on its psychometric properties. Studia Psychologiczne, 2006, vol. 44. pp. 17–27.
 25. Przybył I. Naznaczanie społeczne i samonaznaczanie osób niepłodnych (Blaski i cienie życia rodzinnego). Roczniki Socjologii Rodziny, 2003, vol. XV, pp. 47–61.
 26. Szadowska-Szlachetka Z., Janczaruk M., Dziurko J., Starosławska E., Stanisławek A. Analiza zapotrzebowania na wsparcie oraz wsparcia otrzymanego przez kobiety z rakiem piersi. Journal of Education, Health and Sport, 2015, vol. 5 (2), pp. 246–259.
 27. Filipiak G. Funkcja Wsparcia Społecznego w Rodzinie. Wydawnictwo UAM, Poznań, 2010.
 28. Kacperczyk A. Wsparcie Społeczne w Instytucjach Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2006.
 29. Gardanova Zh.R. et al. Experience of psychotherapeutic groups for women suffering from psychological infertility. Vestnik nevrologii, psikhiatrii i neirokhirurgii=Bulletin of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery, 2018, no. 11, pp. 39–43 (in Russian).
 30. Malina A., Suwalska-Barancewicz D. The importance of social support for the mental well-being of people being treated for infertility. In: Polish Psychological Forum, 2020, vol. 25, no. 4, pp. 417–430. DOI: 10.14656/PFP20200403
 31. Koss J., Rudnik A., Bidzan M. Experiencing Stress and Getting Support Social Problems Caused by High-Risk Pregnant Women. Preliminary reports. Family Forum, 20144, pp. 183–201.
 32. Żuralska R., Sein Anand J., Majkowicz M., Różyc D. Spostrzeganie wsparcia społecznego przez studentów II roku Pielęgniarstwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przegląd Lekarski, 2013, vol. 70 (8), pp. 569–571.
 33. Besplodnyi brak: versii i kontraversii [A Infertile Marriage: Versions and Controversies]. Ed. by RAS Corr. Member V.E. Radzinskii. 2nd edition, revised. Moscow: GEOTAR-Media, 2020. 421 p.
 34. Shabunova A.A., Kalachikova O.N. Reproductive health as a factor in quality of population reproduction. Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz=Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2009, no. 3 (7), pp. 73–81 (in Russian).

View full article

-->