RuEn

Journal section "Social and economic development"

Semantic Space of Reality: Structural Taxonomy of the Foundations of Self-Regulation on Interactions in the Youth Environment

Zubok Y.А., Lyubutov A.S.

Volume 14, Issue 3, 2021

Zubok Yu.A., Lyubutov A.S. Semantic space of reality: structural taxonomy of the foundations of selfregulation of interactions in the youth environment. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2021, vol. 14, no. 3, pp. 167–181. DOI: 10.15838/esc.2021.3.75.10

DOI: 10.15838/esc.2021.3.75.10

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Between nature and culture. Chapter 4. The birth of meaning. 4.1. General remarks. Sem' iskusstv=The Seven Arts, 2011, no. 3 (16), March. Available at: https://7iskusstv.com/2011/Nomer3/Pelipenko1.php#_ftn1 (accessed: March 19, 2021) (in Russian).
 2. Levanskii V.A. Modelirovanie v sotsial'no-pravovykh issledovaniyakh [Modeling in Socio-Legal Research]. Moscow, 1986.
 3. Levanskii V.A., Lyubutov A.S. Political spectrum in Russia: Structural-taxonomic analysis (parties, factions, elections in 1993–1996). Gosudarstvo i pravo=State and Law, 1997, no. 9, pp. 87–94 (in Russian).
 4. Lyubutov A.S. Changing orientations of young people in modern socio-political conditions: structural analysis. In: Mat-ly Mezhdunar. nauch.-praktich. Konf. “Chelovek i obshchestvo: tendentsii sotsial'nykh izmenenii”, Sankt-Peterburg – Minsk – Rostov-na-Donu, 24–26 sentyabrya 1997 g. Vyp. 2. Problemy molodezhi i obrazovaniya (v 2-kh chastyakh). Ch. 1. Molodezh' i obshchestvo [Proceedings of an international research-to-practice conference “Man and society: Trends in social changes”, Saint Petersburg–Minsk–Rostov-on-Don, September 24–26, 1997. Issue 2. Problems of youth and education (in 2 parts). Part 1. Youth and society]. Pp. 95–98 (in Russian).
 5. Lubutov A.S. Sociolocation – new approach to analytical monitoring of social dynamics on the basis of projective structuring. In: Proceedings of the International Conference “Mathematical Modeling of Social and Economic Dynamics” (MMSED-2007). 2007, June 20–22, Moscow, Russia. Pp. 147–152 (in Russian).
 6. Zubok Yu.A., Chuprov V.I., Lyubutov A.S. Self-organization in the self-regulation mechanism of life of young people. Molodezh' i molodezhnaya politika: novye smysly i praktiki. Seriya “Demografiya. Sotsiologiya. Ekonomika”=Youth and Youth Policy and Practice. Series “Demography. Sociology. Economy”, 2019, vol. 5, no. 1, pp. 15–35 (in Russian).
 7. Zubok Yu.A., Chuprov V.I., Lyubutov A.S. An experience of structural and taxonomic research of self-organization in the life activity of the youth. Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya”=Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science, 2020, no. 53, pp. 59–75 (in Russian).
 8. Chuprov V.I., Zubok Yu.A., Romanovich N.A. Otnoshenie k real'nosti v rossiiskom obshchestve: sotsiokul'turnyi mekhanizm formirovaniya i vosproizvodstva [Relation to reality in the Russian society: Socio-cultural mechanism of formation and reproduction]. Moscow: Norma, 2014.
 9. Chuprov V.I. Self-regulation of the youth life in cultural space: the concept of socio-cultural mechanism. Gumanitarii Yuga Rossii=Humanities of the South of Russia, 2018, vol. 7, no. 4, pp. 14–19 (in Russian).
 10. Zubok Yu.A., Chuprov V.I. Self-regulation of meaning-and-life values in the cultural space of youth. Vestnik Instituta sotsiologii=Bulletin of the Institute of Sociology, 2019, vol. 10, no. 4, pp. 164–186. DOI: 10.19181/vis.2019.31.4.614 (in Russian).
 11. Gorshkov M.K. (Ed.). Uchenye zapiski FNISTs RAN Vyp. 7. Samoregulyatsiya zhiznedeyatel'nosti molodezhi: issledovanie sotsiokul'turnogo mekhanizma [Academic notes of the Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences. Issue 7. Self-regulation of the life of young people: a study of the socio-cultural mechanism]. Moscow: FNISTs RAN, 2020. 48 p.
 12. Zubok Yu.A., Chuprov V.I. Molodezh' v kul'turnom prostranstve. Samoregulyatsiya zhiznedeyatel'nosti [Youth in the cultural space. Self-regulation of life activity]. Moscow: Norma, 2020.
 13. Sikevich Z.V., Krokinskaya O.K., Possel' Yu.A. Sotsial'noe bessoznatel'noe: sotsiologicheskii i sotsial'no-psikhologicheskii aspekty [Social unconscious: sociological and socio-psychological aspects]. Saint Petersburg: Piter, 2005. 267 p.
 14. Tarshis E.Ya. Mental'nost' cheloveka: podkhody k kontseptsii i postanovka zadach issledovaniya [Human mentality: Approaches to the concept and formulation of research tasks]. Moscow, 1999. P. 15.
 15. Golosovker Ya.E. Izbrannoe. Logika mifa [Selected works. The logic of the myth]. Moscow – Saint Petersburg: Tsentr gumanitarnykh initsiativ, 2010. Available at: https://litresp.ru/chitat/ru/G/golosovker-yakov-emmanuilovich/izbrannoe-logika-mifa (accessed: November 1, 2019).
 16. Kurganova N.I. Sense field as a way of meaning functioning. Vestnik TvGU. Seriya “Filologiya”=Tver State University Bulletin. Series “Philology”, 2014, no. 2, pp. 319–324 (in Russian).
 17. Sorokin P.A. Osnovnye printsipy tsivilizatsionnoi teorii i ee kritika. Sravnitel'noe izuchenie tsivilizatsii [Basic principles of civilizational theory and its criticism. Comparative study of civilizations]. Moscow, 1998.
 18. Sorokin P.A. Chelovek. Tsivilizatsiya. Obshchestvo [Man. Civilization. Society]. Translated from English. Moscow: Politizdat, 1992. 543 p.
 19. Lur'e S.V. What does psychological anthropology study? In: Psikhologicheskaya antropologiya: istoriya, sovremennoe sostoyanie, perspektivy [Psychological anthropology: History, current state, prospects]. Moscow: Akademicheskii proekt, 2005.
 20. Lukov V.A. Theories of youth in the light of thesaurus-based approach. In: Tezaurusnyi analiz mirovoi kul'tury: sb. nauch. trudov. Vyp. 21 [Thesaurus analysis of world culture: Collection of scientific works. Issue 21]. Moscow: Izd-vo Mosk. gumanit. un-ta, 2011. Pp. 3–13 (in Russian).
 21. Berger P., Lukman T. Sotsial'noe konstruirovanie real'nosti: traktat po sotsiologii znaniya [The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge]. Translated from English. Moscow: Medium, 1995.
 22. Inglehart R. Kul'turnaya evolyutsiya: kak izmenyayutsya chelovecheskie motivatsii i kak eto menyaet mir [Cultural Evolution: How Human Motivations Change and How It Changes the World]. Translated from English by S.L. Lopatina. Moscow: Mysl', 2018. 347 p.
 23. Zubok Yu.A. Young people in a changing social reality: the problem of self-regulation of choice. In: Chelovek pered vyborom v sovremennom mire: problemy, vozmozhnosti, resheniya: mat-ly Vseros. nauch. konf. [Man in front of the choice in the modern world: problems, opportunities, solutions: Proceedings of an all-Russian research-to-practice conference.]. Moscow: In-t filosofii RAN, 2015. Pp. 173–189 (in Russian).
 24. Lyubutov A.S. The method of structural taxonomy: research potential for analysis of social and spiritual processes. Nauchnyi rezul'tat. Sotsiologiya i upravlenie=Research Result. Sociology and Management, 2019, vol. 5, no. 4, pp. 58–79. DOI: 10/18413/2408-9338-2019-5-4-0-6 (in Russian).
 25. Lukov V.A. Kul'tura i sotsium: Filosofskie voprosy kul'turnoi sotsiodinamiki [Culture and society: philosophical issues of cultural sociodynamics]. Moscow: Izd-vo Mosk. gumanit. un-ta, 2008.
 26. Polevoi A.N. Istoriya russkogo naroda [History of the Russian people]. Moscow: Izdatel'skii dom “Veche”, 2008. 544 p. Available at: https://bookshake.net/r/istoriya-russkogo-naroda-nikolay-alekseevich-polevoy (accessed: March 24, 2021).

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today:

View full article