RuEn

Journal section "Editorial"

Dynamics of the RF Presidents' activities approval by the region's population

Ilyin V.A.

4 (22), 2012

Ilyin V.A. Dynamics of the RF Presidents' activities approval by the region's population. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2012, no. 4 (22)

Abstract   |   Authors   |   References
  1. Glazev S., Ivanter V., Makarov V., Nekipelov A., Tatarkin A., Grinberg R., Fetisov G., Cvetkov V., Batchikov S., Ershov M., Mityaev D., Petrov Yu. O strategii razvitiya ekonomiki Rossii // Ekonomicheskaya nauka sovremennoy Rossii. – 2011.– № 3.
  2. Gubanov S. Sistemnyy vybor Rossii i uroven zhizni // Ekonomist. – 2011. – № 11
  3. Ivanova L. K voprosu o strategii neoindustrialnoy modernizacii // Ekonomist. – 2012. – № 2
  4. Mikulskiy K. Modernizaciya rossiyskoy ekonomiki: neobhodimost i vozmozhnost // Obschestvo i ekonomika. – 2011.– № 11 – 12
  5. Senchagov V. Celi, prioritety, riski modernizacii finansovoy sistemy Rossii // Federalizm. – 2012. – № 2
  6. Glazev S.Yu., Lokosov V.V. Ocenka predelno kriticheskih znacheniy pokazateley sostoyaniya rossiyskogo obschestva i ih ispolzovanie v upravlenii socialno-ekonomicheskim razvitiem // Vestnik Rossiyskoy akademii nauk. – 2012. – Tom 82. – № 7. – S. 600.

View full article

-->