RuEn

Journal section "Foreign experience"

Trends in the Development of Forestry in Russia and Finland

Petrov V.N., Katkova T.E., Karvinen S.

Volume 12, Issue 3, 2019

Petrov V.N., Katkova T.E., Karvinen S. Trends in the development of forestry in Russia and Finland. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2019, vol. 12, no. 3, pp. 140–157. DOI: 10.15838/esc.2019.3.63.9

DOI: 10.15838/esc.2019.3.63.9

Abstract   |   Authors   |   References
 1. . Bolotov A.T. Izbrannye sochineniya po agronomii, plodovodstvu, lesovodstvu, botanike: monografiya [Collected Works on Agronomical Science, Fruit Farming, Forestry and Botany: monograph]. Moscow: Izd-vo MOIP, 1952. 523 p.
 2. Moiseev N.A. Integrated forest management amid their sustainable multi-purpose utilization in conditions of market economy. Lesnoe khozyaistvo=Forestry, 1993, no. 2, pp. 2–6. (In Russian).
 3. Morozov G.F. Uchenie o lese [The Study of Forest]. Moscow: Izd-vo Pochv. in-ta im. V.V. Dokuchaeva, 1994. 460 p.
 4. Strakhov V.V. From national forests – to global forestry. Lesnoe khozyaistvo=Forestry, 1997, no. 4, pp. 9–12. (In Russian).
 5. Sukachev V.N. Osnovy lesnoi biogeotsenologii: monografiya [The Basics of Forest Biogeocenology: monograph]. Moscow: Nauka, 1964. 574 p.
 6. Tkachenko M.E. Nashe lesnoe khozyaistvo [Domestic Forestry]. Moscow: Novaya derevnya, 1928. 16 p.
 7. Turskii M.K. Lesovodstvo [Forestry]. 6th edition. Moscow: Sel'khozgiz, 1954. 352 p.
 8. Anuchin N.P. Lesnoe khozyaistvo i okhrana prirody: monografiya [Forestry and Environment Protection: monograph]. Moscow: Lesnaya promyshlen-nost'. 1979. 272 p.
 9. Kozhukhov N.I. Analiz faktorov, opredelyayushchikh tendentsii kon"yunktury rossiiskogo lesnogo rynka. Lesnoi ekonomicheskii vestnik=Economic Bulletin of Forestry, 2000, no. 4, pp. 30–31. (In Russian).
 10. Voronkov P.T. Sovremennye tendentsii v organizatsii upravleniya lesami [Modern trends in forest management]. Lesokhozyaistvennaya informatsiya=Forestry Information, 2004, no. 9, pp. 16–24. (In Russian).
 11. Gofman K.G., Gusev A.A. (Eds.). Okhrana okruzhayushchei sredy (Modeli upravleniya chistotoi prirodnoi sredy): monogra-fiya. [Environment Protection (Models of Managing Clean Environment): monograph] Moscow: Ekonomika, 1977. 230 p.
 12. Zubareva R.S., Smolonogov E.P. (Eds.). Smolonogov E.P., Shikhov A.M., Yakovleva T.I. et al. Vosstanovitel'naya i vozrastnaya dinamika taezhnykh lesov Srednego Urala: sbornik nauchnykh trudov [The Reconstructive and Age Dynamics of Taiga Forests in Middle Urals: collection of research papers]. Sverdlovsk: Ural'skii nauchnyi tsentr AN SSSR, 1987. 155 p.
 13. Geneva timber and forest study paper 34. Available at: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/ SP-34Xsmall.pdf (accessed: 10.05.2017)
 14. Haines-Young R.H., Potschin M.B. Methodologies for Defining and Assessing Ecosystem Services. Final Report, JNCC, Project Code C08-0170-0062, 2009. 69 p. Available at: http://www.nottingham.ac.uk/cem/pdf/ JNCC_Review_Final_051109.pdf (accessed: 15.05.2017)
 15. Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Desertification Synthesis. World Resources Institute, Washington, DC. Available at: http://www.millenniumassessment.org/documents/ document.355.aspx.pdf (accessed: 10.05.2017)
 16. TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Local and Regional Policy Makers (2010). Available at:http://www.teebweb.org/media/2010/09/TEEB_D2_Local_Policy-Makers_Report-Eng.pdf (accessed: 10.05.2017)
 17. TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity for National and International Policy Makers – Summary: Responding to the Value of Nature 2009. Available at: http://ec.europa.eu/environment/nature/ biodiversity/economics/pdf/d1_summary.pdf (accessed: 10.05.2017)
 18. TEEB (2010) The Economics of Ecosystems and Biodiversity Ecological and Economic Foundations. Available at:http://doc.teebweb.org/wp-content/uploads/Study%20and%20Reports/ Re-ports/Ecological%20and%20Economic%20Foundations/TEEB%20Ecological%20and%20Economic%20Foundations%20report/TEEB%20Foundations.pdf (accessed: 10.05.2017)
 19. TEEB (2010) The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Mainstreaming the Economics of Nature: A synthesis of the approach, conclusions and recommendations of TEEB. Available at: http://www.teebweb.org/wp-content/uploads/Study%20and%20Reports/Reports/Synthesis%20report/ TEEB%20Synthesis %20Report%202010.pdf (accessed: 10.05.2017)
 20. Luke’s statistical services. Available at: http://stat.luke.fi/en/uusi-etusivu (accessed: 15.05.2017)
 21. Metsäkeskus [Forest centers] Available at: https://www.metsaan.fi (accessed: 15.05.2017)
 22. Petrov V.N., Katkova T.E. The cost of standing wood in Finland. Izvestiya Sankt-Peterburgskoi lesotekhnicheskoi akademii=Proceedings of Saint-Petersburg State Forest Technical University, 2014, no. 208, pp. 249–266. (In Russian).
 23. Forestry as subject to investments 1983–2013. Metla, Suomen virallinen tilasto, Metsätilastotiedote=Forest Statistical Bulletin, 2014, vol. 52, p. 7. (In Finnish)
 24. Petrov V., Bemmann A. Forst- und Holzwirtschaft Russlands stagniert. Holz-Zentralblatt, 2019, no. 16, pp. 337–339.
 25. Stavki platy za edinitsu ob"ema lesnykh resursov i stavki platy za edinitsu ploshchadi lesnogo uchastka, nakhodyashchegosya v federal'noi sobstvennosti: utv. post. Pravitel'stva RF «O stavkakh platy za edinitsu ob"ema lesnykh resursov i stavkakh platy za edinitsu ploshchadi lesnogo uchastka, nakhodyashchegosya v federal'noi sobstvennosti» ot 22.05.2007 № 310 [Rental rates per unit of forest resources and rental rates per forest area unit in federal ownership: approved by Government Decree no. 310 «On rental rates per unit of forest resources and rental rates per forest area unit in federal ownership”, dated 22.05.2007]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68813/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/ (accessed: 30.05.2018)
 26. Osnovy gosudarstvennoi politiki v oblasti ispol'zovaniya, okhrany, zashchity i vosproizvodstva lesov v Rossiiskoi Federatsii na period do 2030 goda: rasporyazhenie Pravitel'stva Rossiiskoi Federatsii № 1724-r ot 26.09.2013 [The framework of the state policy on utilization, protection and reproduction of forests in the Russian Federation up to 2030: RF Government Decree no. 1724-r, dated 26.09.2013]. Available at: http://government.ru/media/files/41d4926bf69a218ee79f.pdf (accessed: 02.05.2017)

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today:

View full article