RuEn

Journal section "Foreign experience"

The Features of State Regulation of Agricultural and Rural Development of Territories in Hungary

Keszthelyi K.

Volume 13, Issue 1, 2020

Keszthelyi K. The Features of State Regulation of Agricultural and Rural Development of Territories in Hungary. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2020, vol. 13, no. 1, pp. 231–243. DOI: 10.15838/esc.2020.1.67.14

DOI: 10.15838/esc.2020.1.67.14

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Kollár K., Goda P., Tóth T. The Main Dimensions of the Regional Competitivness. Delhi Business Review, 2009, 10:(2), p. 109.
 2. Egyedné Gergely, J. Az önkormányzatok lehetőségei a szuburbanizációs folyamatok alakításában. A szuburbanizációs hatások térbeli megjelenése és a különbségek mögötti lehetséges okok vizsgálata a Budapesti Agglomeráció példáján (Doctoral dissertation, Budapesti Corvinus Egyetem), 2015. DOI: 10.14267/phd.2015013
 3. Horváth, M.-Józsa Z. Az államigazgatás helyi és területi szervei: koncentráció és koncentrátum, 2016, рр. 564–582. DOI: 10.14232/phd.3950
 4. Beard N., Swinbank A. Decoupled Payments To Facilitate Cap Reform. Food Policy, Elsevier, 2001, vol. 26(2), pp.121–145.
 5. CAP: Common Agricultural Policy reform, 2002. Available at: http://www.euractiv.com/en/cap/common-agricultural-policy-reform/article-10996 (letöltés dátuma: 2019. április 14).
 6. Ritson C., Harvey R. The Common Agricultural Policy. 2nd edition. UK: CAB International, Wallingford, 1997, 440 p.
 7. Buday-Sántha A. Vidékfejlesztés. Gazdálkodás, Budapest, 2010, 54. 7, pр. 792–798.
 8. Dorgai L., Udovecz G. A közvetlen agrártámogatások feltételezett csökkentésének becsült hatásai Magyarországon, Gazdálkodás, 53. évfolyam, 2. 2009, szám 128–137.
 9. Fazekas S. A magyar vidék talpra állításáért! Gazdálkodás, 2010, 54. 6, рр. 583–586.
 10. Bourgeon J-M., Chambers R. G. Stop-and-Go Agricultural Policies. American Journal of Agricultural Economics, 2000, 82.1, pр. 1–13.
 11. Goda P., Tóth T. Pókháló- entrópia, mint új rendszervizsgálati megközelítés a területi elemzésekben. Területi Statisztika, 2013, 53 (2), pp. 169–189. DOI: 10.15196/TS560101
 12. Lobley M., Butler A. The impact of CAP reform on farmers’ plans for the future: some evidence from South West England. Food Policy, 2010, 35, рр. 341–348.
 13. Rechnitzer J., Smahó M. Területi politika. Akadémiai Kiadó, Budapest. 2011.
 14. Ritter K., Nagy H., Tóth T. (2013): Hátrányos helyzetű vidéki térségek és helyi fejlesztési lehetőségeik egy Észak-magyarországi példán keresztül. pp. 224–242. Lukovics M., Savanya P. (szerk.) 2013. Új hangsúlyok a területi fejlődésben. Szeged: JATE Press.
 15. Nagy L., Balogh P. Ökonometria, Debreceni Egyetem, Debrecen, 2013. 160 p.
 16. Gujarati D.N. Basic Econometrics. McGraw-Hill Higher Education, 2003.
 17. Losoncz M. Európai Uniós kihívások és magyar válaszok. Osiris Kiadó. Budapest, 2004. 274 p.
 18. Guth L., Káposzta J., Kapronczai I., Lehota J., Molnár J., Péter B., Puskás J., Szénay L.. Tóth T., Villányi L. et al. Agrárgazdaságtan Budapest, Magyarország : Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 2000. 242 p.
 19. Kapronczai I. A magyar agrárgazdaság napjainkban. Gazdálkodás, 55. évfolyam 7. szám, 2011, рр. 615–628.
 20. Paloma S.G., Ciaian P., Cristoiu A., Sammeth F. The future of agriculture. Prospective scenarios and modelling approaches for policy analysis. Land Use Policy, 2013, 31, pp. 102–113.
 21. Raggi M., Sardonini L., Viaggi D. The effects of the Common Agricultural Policy on exit strategies and land re-allocation. Land Use Policy, 2013, 31, pp. 114–125.

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today:

View full article